Organizația Crucea Roșie din Moldova selectează un formator/o formatoare care va presta servicii de instruire în domeniul psihologieiOrganizația Crucea Roșie din Moldova selectează un formator/o formatoare care va presta servicii de instruire în domeniul psihologiei

Organizația Crucea Roșie din Moldova selectează un formator/o formatoare care va presta servicii de instruire în domeniul psihologiei în cadrul proiectului Implementarea activităților comunitare de promovare a sănătății și suport psihosocial față de refugiați, familiile moldovenești și creșterea capacității filialei MRCS Criuleni de a scala intervențiile.

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul psihologiei

Locul: Moldova, Criuleni

Solicitant (angajator): Societatea de Cruce Roșie din Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: ianuarie 2024-decembrie 2024

Scopul proiectului:  de a contribui la dezvoltarea abilităților de reducere a vulnerabilității în sănătate, acordarea asistenței psihosociale și creșterea calității vieții în rândul comunităților de refugiați și familiilor vulnerabile din Moldova.

Obiectivele proiectului:

  • Furnizarea de educație și promovare a sănătății bazate pe comunitate pentru a implica și a împuternici indivizii și comunitățile să aleagă comportamente sănătoase, să sporească abilitățile oamenilor de a prelua controlul asupra sănătății lor fizice și să facă schimbări care reduc riscul de a dezvolta boli cronice și alte morbidități;
  • Promovarea sănătații mintale și pentru a spori abilitățile oamenilor de a face față anxietății și stresului;
  • Dezvoltarea capacității filialei MRCS Criuleni prin creșterea cunoștințelor și abilităților personalului și voluntarilor pentru a putea oferi serviciile și intervențiile necesare.

Grupurile țintă: refugiații din Ucraina, inclusiv persoanele în vârstă sau persoanele cu probleme de sănătate, femeile, copiii și studenții. Familiile social-vulnerabile din Moldova, persoanele singure, cu diverse boli cronice. Publicul larg și/sau întreaga comunitate a raionului Criuleni. Personalul filialei MRCS Criuleni și voluntarii.

La concurs sunt invitați experți, formatori, prestatori de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 20 persoane.

Doar formatorul/formatoarea sau echipa de formatori selectată va fi contactată! Dosarele se remit în format electronic la emailurile: vladislav.beregoi@redcross.md și george.maina@ifrc.org cu titlu „Concurs prestator de servicii psihologice” sau pe suport de hârtie, în plic sigilat, prin poștă sau fizic la adresa: A.O. Crucea Roșie din Moldova, mun. Chișinău, MD-2009, str. M.Kogălniceanu 85.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Pentru mai multe detalii despre activitatea Societății de Cruce Roșie vizitați

https://www.facebook.com/redcross.md

Articol adaugat de: Swiss Red Cross