BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al direcției reglementareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al direcției reglementare

Atribuțiile direcției reglementare:

Având ca scop elaborarea unui cadru normativ transparent în cadrul direcției se:

  - avizează proiectele actelor normative elaborate în cadrul BNM și de alte autorități publice aferente reglementării bancare, valutare și evidenței contabile în bănci;

  - elaborează, ținând cont de competența departamentului proiectele actelor normative ale BNM în domeniul reglementării prudențiale a băncilor, valutare și evidenței contabile în bănci (inclusiv modificarea şi completarea acestora).

  - examinează documentele şi principiile Comitetului Basel, directivele Uniunii Europene de domeniu, SIRF, practicile altor ţări în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare;

 - examinează recomandările organizaţiilor financiare internaţionale aferente reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare, reglementării evidenței contabile bancare şi se întreprind măsuri necesare întru promovarea acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economiei cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova), în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia este întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim de doi ani în specialitate

3. Cunoașterea legislației naționale aferentă domeniului bancar, inclusiv actelor normative ale BNM în domeniul reglementării prudențiale bancare, precum  și principiilor general acceptate de domeniu prudențialității bancare;

4. Cunoștințe digitale de utilizator și cunoașterea avansată a utilizării aplicațiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;

6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Principalele atribuții funcționale:

1. Pregătirea ținând cont de competența departamentului, a avizelor la proiectele actelor normative prezentate de Guvernul RM, autoritățile administrației publice, la actele normative și cele interne elaborate de alte subdiviziuni ale BNM.

2. Elaborarea, ţinând cont de competenţa departamentului, a proiectelor actelor normative ale BNM în domeniul reglementării  prudențiale bancare, (inclusiv modificarea şi completarea acestora).

3. Studierea legislaţiei RM, a altor state, documentelor Comitetului Basel și a Uniunii Europene, precum şi a altor surse de informaţie în vederea examinării unor demersuri, elaborării şi perfecţionării actelor normative ce ţin de competenţa BNM în domeniul reglementării prudențiale bancare.

4. Participarea, la elaborarea diferitor strategii, planuri de acţiuni privind dezvoltarea economiei naţionale, reintegrarea Republicii Moldova şi integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaţionale ce țin de domeniul reglementării prudențiale bancare.

5. Completarea diverselor chestionare primite  de la organizaţii financiare internaţionale etc., ce țin de domeniul reglementării prudențiale bancare.

6. Ţinerea corespondenţei cu subdiviziunile din cadrul BNM, inclusiv pregătirea, în limitele competenţei direcției în domeniul reglementării prudențiale bancare, a concluziilor, propunerilor, obiecţiilor la materialele şi documentele, înaintate spre examinare de către acestea.

7. Acordarea asistenţei/cosultațiilor altor subdiviziuni din cadrul BNM în privinţa problemelor ce au tangenţă cu domeniul reglementării prudențiale bancare.

8. Efectuarea investigaţiilor, studiilor tematice, pregătirea informaţiei analitice în probleme ce au tangenţă cu domeniul reglementării prudențiale bancare.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 26 februarie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022-822-158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;

Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;

Regulamentul nr.322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor;

Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;

Principii de bază pentru supravegherea bancară eficientă (Principiile de bază ale Comitetului de la Basel).

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0