Apel Public privind selectarea unui expert pe curricula de învățământ Educație pentru societateÎn contextul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova (faza II)”  implimentat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul financiar al Consiliul Danez al Tineretului (DUF) și Noul Fond pentru Democrație (NDF), anunță concurs de selectare a unui expert(ă) care va efectua o evaluare a curriculumului actual la disciplina Educație pentru societate, scopul final fiind crearea unor recomandări pentru a îmbunătăți și asigura calitatea unei educații democratice și participative.

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Termen limită pentru depunerea dosarului

 27 februarie 2024

Funcția

 Expert(ă)

Proiectul de referință

 The New Democracy Fund Moldova Intervention 2023-2025,  implementat cu suportul  DUF – The Danish Youth Council

Durata contractului

 1 mai 2024– 31 mai  2024

Limba de lucru

 Română

Obiectivele studiului și cerințele față de serviciile solicitate:

O.1 Evaluarea curriculumului - subiectele, materialele, opiniile elevilor care au studiat obiectele (ex. ed.civică, ed. Electorală - trebuie un cross-check ce alte subiecte cu tente democratice sunt la moment aprobate) ținînd cont de:

 • Evaluarea de impact a nivelului actual de implimentare și realizare a curicumului ”Educație pentru Societate”.
 • Urmărirea progresului de implimentare a curriculumului până în prezent, analizând realizările și probleme în procesul de implementare.
 • Fundamentarea constatărilor prin colectarea datelor reprezentative enunțate de elevi și profesori prin comentarii, sugestii, recomandări pe marginea curriculei actuale.

O2: Formularea de propuneri și soluții inovatoare ce vin să susțină dezvoltarea comunități active de tineret  începând din școală prin propuneri de imbunătățire a curriculumului pentru ”Educație pentru societate”, precum și modificarea sau îmbunătățirea politicilor și regulamentelor existente, printre care și soluții de lege ferenda.

O3: Prezentarea publică a studiului.

Scopul final

Prezentarea sugestiilor privind îmbunătățirea curriculum-ului la disciplina Educație pentru societate. De ce?! Pentru a valorifica potențialul școlii în a educa valorile democratice și participarea civică în rândul copiilor și tinerilor, înainte ca aceștia să devină alegători activi, dar și activizarea acestora în procesele de participare în comunitate.

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt:

 1. Cel puțin 3 ani de experiență în sectorul de tineret experiență anterioară în evaluarea programelor și proiectelor de dezvoltare comunitară, cu accent pe implicarea tinerilor;
 1. Experiență demonstrabilă în crearea de rapoarte/studii;
 2. Experiența de lucru cu ONG-uri de tineret va constitui un avantaj suplimentar;
 3. Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți.

 

Procesul de aplicare:  

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

 1. CV; 
 2. Scrisoare de motivație ce va conține metodologia de lucru; 
 3. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL, brut); 
 4. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate);
 5. Lista rapoartelor și publicațiilor ce demonstrează experiența expertului.

Dosarul de participare va fi transmis prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu  mențiunea „Expert pe curricula de învățământ Educație pentru societate„

Termen limită pentru aplicare: 27 februarie 2024. Ora 23:59.

Criterii de evaluare: 

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

CRITERIU DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

1.Experiență demonstrată în procesul de evaluare a politicilor publice 

25 puncte 

2. Cunoașterea sectorului de tineret și a rețelei consiliilor locale de tineret 

25 puncte 

3. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile 

10 puncte 

4. Metodologia de lucru 

20 puncte 

5. Oferta financiară 

20 puncte 

TOTAL 

100 PUNCTE 

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: vadim.banari@cntm.md sau telefon 078015936.

Notă: CNTM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

*Toate aceste campanii au fost organizate în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova (faza II)”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.