Selectarea Coordonatorilor Locali de outreach din regiunea Cahul și UngheniSelectarea Coordonatorilor Locali de outreach din regiunea Cahul și Ungheni

Context:

În contextul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), selectăm 2 coordonatori locali de outreach din regiunea Cahul și Ungheni care vor promova serviciile oferite de centrele de tineret din Ungheni și Cahul.

Obiective:

 • Promovarea serviciilor oferite de centrele de tineret pe baza necesităților la nivel local;
 • Angajarea a doi coordonatori locali cu cunoștințe profunde despre comunitatea locală și abilități eficiente de comunicare.

Perioada:

Perioada de implicare este de 16 zile lucrătoare.

Responsabilități ale Coordonatorilor de Outreach:

 • Realizarea activităților de mobilizare locală conform obiectivelor stabilite;
 • Identificarea și contactarea grupurilor țintă în comunitățile locale;
 • Organizarea a 4 workshop-uri locale per coordonator pentru promovarea serviciilor centrelor de tineret;
 • Coordonarea cu liderii locali și organizațiile comunitare pentru colaborări eficiente;
 • Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de outreach.

Cerințe pentru candidați:

 • Experiență în activități de mobilizare comunitară;
 • Cunoașterea detaliată a nevoilor și caracteristicilor comunității locale;
 • Abilități excelente de comunicare și negociere;
 • Capacitatea de a lucra în echipă și de a stabili parteneriate eficiente;
 • Orientare către rezultate și capacitatea de a monitoriza și evalua impactul activităților.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la adresa electronică: romeo.leapciuc@cntm.md dosarul de aplicare denumit “Outreach Ungheni/Cahul”, care va conține:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de motivare cu informație relevantă tematicii;
 • Oferta financiară;
 • Alte documente relevante.

Dosarele  de aplicare vor fi expediate obligatoriu pe adresa electronică indicată mai sus, în caz contrar aplicările nu vor fi luate în considerare!

Data limită de aplicare este 05 februarie, 2024. Ora 23:59.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email: romeo.leapciuc@cntm.mdsau la nr. de telefon +373 79 841 214.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 36 organizații de tineret, care este implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local.

*Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni,, este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).