Consultant/ă sau echipă de consultanți care să elaboreze un joc de societate ce va contribui la educația juridică a adolescențilorConsultant/ă sau echipă de consultanți care să elaboreze un joc de societate ce va contribui la educația juridică a adolescenților

 

Titlul proiectului:

„PROTECT: Eforturi comune pentru protecția copiilor din Moldova”

Donator

UNICEF Moldova

Țară:

Republica Moldova

Tip de contract:

Servicii de consultanță

Durata proiectului:

decembrie 2023 – mai 2024

 

DESPRE TERRE DES HOMMES MOLDOVA
Lucrând în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) este dedicată asigurării respectării drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova. Prin proiectele sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea și răspunsul durabil la violența, neglijarea și exploatarea împotriva copiilor la nivel comunitar, raional și național. Tdh Moldova operează geografic în toată țara. În prezent, activitatea Tdh în Moldova este construită pe trei axe complementare – Sistemul de protecție a copilului, Copii afectați de migrație și Justiția prietenoasă copilului – și urmărește să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes.


CONTEXTUL PROIECTULUI
Accesul la justiție este un drept al fiecărui copil atât în țara în care se află, cât și în țara în care a migrat sau s-a refugiat singur sau împreună cu familia / reprezentantul legal.

Dacă nu sunt sprijiniți în mod adecvat, atât copiii, cât și familiile lor, riscă să aibă oportunități limitate de a interacționa unii cu alții și să creeze tensiuni sociale și conflicte în cadrul comunităților. În plus, copiii aflați în conflict cu legea au acces mai redus la servicii specializate și pot fi supuși riscului de a comite infracțiuni noi.

Sistemul de servicii de sprijin și protecție a copiilor aflați în conflict cu legea și familiile acestora trebuie să fie adaptat la nevoile lor specifice. O abordare integrată ar trebui să ia în considerare atât dimensiunea de gen, cât și contextele familiale și sociale care pot conduce la comiterea infracțiunilor. Pentru a implementa această abordare, este necesară colaborarea între instituțiile existente, precum și crearea unor noi servicii adaptate nevoilor specifice, în special pentru a oferi asistență în protecția copiilor în conflict cu legea și prevenirea riscurilor de a comite infracțiuni de către copii.

SUMARUL PROIECTULUI
Proiectul își propune să susțină sistemul de justiție și sistemul de protecție a copilului pentru implementarea cadrului normativ revizuit de protecția a copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea din Republica Moldova, prin:

  • efectuarea unei analize cuprinzătoare a programelor existente cu privire la prevenirea delincvenței juvenile, atât din țară, cât și din în afara ei, pentru a identifica cele mai bune practici în domeniul prevenirii delincvenței;
  • dezvoltarea unui program de consolidare a competențelor pentru ofițerii de poliție privind prevenirea și protecția copiilor cu comportamente delincvente;
  • elaborarea, într-un mod participativ, a unui joc de societate pentru adolescenți (12+ ani) care să prezinte elementele de bază ale legislației penale și/sau contravenționale într-o manieră prietenoasă copiilor, interactivă și captivantă, pentru a promova o mai bună înțelegere a importanței respectării legii și pentru a încuraja respectul față de lege printre copiii din Moldova (inclusiv multiplicarea a cel puțin 200 de unități).

OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Tdh Moldova este in căutarea unui/unei consultant/e național(e)/internațional(e) care va dezvolta un joc de societate care să contribuie la educarea juridică a elevilor.

RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI/CONSULTANTEI
Dezvoltarea conceptului unui joc de societate interactiv, educativ și atrăgător pentru copii. Jocul va fi elaborat cu suportul unui grup consultativ de adolescenți. Grupul consultativ va însoți consultantul în tot procesul de elaborare a jocului, pentru a-l ghida cu referire la preferințele și așteptările adolescenților în ceea ce privește jocurile de societate. Consultantul va colabora cu specialiști din domeniul justiției pentru a se asigura că conținutul informativ al jocului corespunde cu prevederile legale și cu noțiunile cheie din domeniu. Va elabora macheta jocului pe baza consultării cu copiii și a analizei efectuate. Va testa jocul cu grupul de copii pentru a evalua gradul de implicare și interes și va ajustarea jocul în funcție de feedback-ul obținut de la copii.

 Planul de lucru și termenii de executare (decembrie 2023 - februarie 2024)

Activități

Termen

Livrabile

Organizarea sesiunilor de consultare cu membrii grupului consultativ de copii pentru a evalua preferințele și ideile acestora privind tipul și conținutul jocului de societate.

Decembrie 2023

Conceptul de joc

Consultarea specialiștilor în domeniul justiției pentru a identifica conținutul jocului de societate.

Decembrie 2023

Conținutul jocului elaborat

Elaborarea machetei jocului în baza recomandărilor grupului consultativ al elevilor și al specialiștilor.

Ianuarie 2024

Macheta jocului

Testarea jocului în grupul de copii și specialiști, pentru a evalua gradul de înțelegere, angajament și interes.

Februarie 2024

Analiza feedback-ului

Ajustarea jocului în baza feedback-ului copiilor/specialiștilor și finalizarea jocului.

Martie-aprilie 2024

Varianta finală a jocului


CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

  • Experiență și cunoștințe relevante în domeniul elaborării jocurilor de societate.
  • Experiență de lucru cu tinerii și livrarea informațiilor prin metode non-formale și atractive tinerilor.
  • Cunoașterea aspectelor juridice și a justiției prietenoase copilului. 

Persoanele interesate și care întrunesc condițiile specificate, sunt invitate să expedieze:

  • CV-ul consultantului/consultantei sau al echipei;
  • oferta financiară pentru realizarea sarcinilor solicitate;
  • dovada experienței anterioare de elaborare a jocurilor de societate.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.org , până la data de 30 decembrie 2023, cu mențiunea „Consultant elaborare joc de societate” numele și prenumele dvs. Se vor lua în considerare doar dosarele complete și depuse în termen.

*Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Terre des hommes oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate, indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen.

Politica de protecție a copiilor

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.