BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă responsabil/ă de reglementarea prudențialăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă responsabil/ă de reglementarea prudențială

Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor de bază aferente reglementării și autorizării activității entităților din sectorul financiar nebancar (societățile de asigurare și de reasigurare, intermediarii în asigurări, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de creditare nebancară, birourile istoriilor de credit).

Obiectivul/scopul postului: Economistul principal realizează obligațiunile sale de serviciu în domeniul reglementării activității entităților din sectorul financiar nebancar.

Principalele atribuţii:

 1. Participarea la elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul reglementării activității entităților din sectorul financiar nebancar;
 2. Examinarea actelor/documentelor UE și a practicilor internaționale ce țin de domeniul de reglementare a entităților din sectorul financiar nebancar;
 3. Înaintarea, în limita competenței, propunerilor privind modificarea actelor normative ale Republicii Moldova, inclusiv în vederea ajustării cadrului normativ (primar și subordonat) la legislația Uniunii Europene;
 4. Participarea la elaborarea diferitor strategii, planuri de acțiuni privind dezvoltarea economiei naționale ce țin de domeniul reglementării activității entităților din sectorul financiar nebancar.

Cerinţe minime obligatorii:

 1. Studii superioare cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare  (în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia este întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;
 2. Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar; 
 3. Cunoştinţe tangente actelor normative ale Republicii Moldova, aferente atribuțiilor de reglementare a activităților asigurătorilor/reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări, biroului național al asigurătorilor de autovehicule din Republica Moldova, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de credit, organizațiilor de creditare nebancară; 
 4. Cunoștințe de operare a programelor compiuterizate MS Office, Internet; 
 5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel profesionist; cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 6. Competenţe: gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, capacitate de analiză, formulare și expunere clară și concisă a concluziilor și recomandărilor, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 7. Alte abilităţi şi atitudini: imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, exigență față de sine, spirit de observație și tendință de dezvoltare continuă.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 27 decembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 1. Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 3. Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;
 4. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0