BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă, pe durată determinată, Direcţia decontări interbancareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă, pe durată determinată, Direcţia decontări interbancare

Cerințe minime obligatorii:

 1.  Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale; Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.
 2. Experiență de minim 2 ani în domeniul financiar – economic/tehnologiilor informaționale;
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat, cunoașterea limbei engleze va constitui un avantaj;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Disponibilitatea de a lucra pe schimburi
 8.  Alte abilități și atitudini:
  • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  • atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

 1. Administrează ziua operațională a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și a sistemului informațional de evidență contabilă (SIEC);
 2. Efectuează deschiderea și închiderea zilei operaționale a SAPI/SIEC, verificarea reconcilierii soldurilor din SAPI cu SIEC, monitorizarea succesiunii etapelor zilei operaționale, trecerea în regim manual de la o etapă la alta în cazuri excepționale;
 3. Efectuează monitorizarea financiară și tehnică a activității participanților în SAPI;
 4. Execută operaţiunile aferente activităţii în SAPI în cazul lipsei Expertului principal care este responsabil de schimb (stabilirea limitelor la conturile de decontare ale participanţilor etc.);
 5. Gestionează efectuarea decontării finale aferente operațiunilor în lei realizate cu cardurile de plată ale sistemelor internaționale de plăți în cadrul exercitării de către BNM a funcției de agent de decontare pentru astfel de operațiuni în cazul lipsei Expertului principal care este responsabil de schimb;

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 decembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulamentul nr.179 /2019 cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare;
 3. Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;
 4. Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0