Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Manager FinanciarCoaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Manager Financiar

Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Manager Financiar

Durata proiectului: 1 an

Scopul principal: Gestionarea aspectelor financiare ale proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor, planificarea financiară și raportarea.

Responsabilități principale:

 • Dezvoltarea și supravegherea bugetelor proiectului.
 • Prepararea și prezentarea rapoartelor financiare ale proiectului către donatori și firme de audit.
 • Planificarea financiară și analiza în colaborare cu coordonatorul proiectului și organizațiile membre ale coaliției.
 • Gestionarea riscurilor financiare ale proiectului.
 • Asigurarea conformității raportărilor financiare cu standardele și cerințele aplicabile.

Calificări necesare:

 • Cunoașterea limbilor rusă, română și engleză.
 • Experiență în gestionarea financiară și elaborarea bugetelor pentru proiecte în ONG-uri.
 • Abilități de analiză financiară și planificare.
 • Cunoașterea programelor financiare și sistemelor de contabilitate.

Detalii Contract:

 • Tip de angajare: Part-time;
 • Salariu: 600 Euro (net) pe lună;
 • Locație: Chișinău (cu posibilitatea de muncă la distanță, dacă circumstanțele permit).

Cum să aplicați:

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție cu tema „Сoncurs pentru postul de Manager Financiar” la adresa de email eeclgbtequality@gmail.com până la 15.12.2023.

***

Восточно-Европейская Коалиция за Равенство ЛГБТ+ открывает конкурс на вакансию Финансовый Менеджер

Срок проекта: 1 год

Основная цель: Управление финансовыми аспектами проекта, включая составление бюджетов, финансовое планирование и отчетность.

Основные обязанности:

 • Разработка и контроль бюджетов проекта.
 • Подготовка и представление финансовых отчетов по проекту донорам и аудиторским кампаниям.
 • Финансовое планирование и анализ совместно с координатором проекта и организациями членами коалиции.
 • Управление финансовыми рисками проекта.
 • Обеспечение соответствия финансовой отчетности стандартам и требованиям.

Необходимые квалификации:

 • Знание русского, румынского и английского языков.
 • Опыт в финансовом управлении и составлении бюджетов проектов в НПО.
 • Навыки финансового анализа и планирования.
 • Владение финансовыми программами и системами учета.

Детали Контракта:

 • Тип занятости: Неполный рабочий день;
 • Зарплата: 600 Евро (нетто) в месяц;

Местоположение: Кишинёв (с возможностью удалённой работы, если обстоятельства позволяют).

Как подать заявку:

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме и сопроводительное письмо с темой «Конкурс на вакансию Финансовый Менеджер» на электронный адрес eeclgbtequality@gmail.com до 15.12.2023.