BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal planificare strategicăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal planificare strategică

Scopul general al postului:

Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de planificare strategică, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuţii:

1. Dezvoltă cadrul de planificare strategică, conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu și coordonează activitățile ce țin de elaborarea și îndeplinirea Planului strategic al BNM, precum și a proiectelor derivate din planul strategic al BNM, altele decât proiectele majore gestionate prin funcția distinctă de gestiune programe și proiecte;

2. Facilitarea și coordonarea procesului de elaborare, cu implicarea subdiviziunilor BNM și de aprobare a Planului strategic al BNM, precum și a Planului strategic detaliat al BNM (menit să asigure implementarea Planului strategic al BNM;

3. Elaborarea materialelor aferente comunicării Planului strategic pe intern și extern;

4. Inițierea și coordonarea procesului de revizuire anuală și ajustare, după caz, a Planului strategic al BNM;

5. Monitorizarea implementării Planului strategic și Planului strategic detaliat al BNM, raportarea aferentă către părțile implicate prin monitorizarea și raportarea complexă și individuală aferentă proiectelor și programelor ce țin de Planul strategic.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); această cerință se consideră întrunită în cazul unei medii generale sub 8 dacă candidatul are o experiență de 4 ani în domeniul solicitat; pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective

2. Experienţă de minim 2 ani în domeniul financiar-bancar

3. Posedarea cunoștințelor aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de planificare strategică;

4. Competențe digitale de nivel avansat a aplicaţiilor MS Office;

5. Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române; cunoaşterea limbii engleze la nivelul B1 (nivel intermediar)

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Posedarea cunoștințelor aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de gestiune a proiectelor;

Cunoașterea avansată a MS Project și Share Point.

Competențe comportamentale:

Integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare profesională continuă.

Abilități: organizatorice, de planificare, comunicare eficientă verbală și în scris; gândire analitică; putere de convingere.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 decembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Bibliografia recomandată:

1. Legea cu privire la BNM nr. 548/1995;

2. Metodologii și instrumente utilizate în planificarea strategică și/sau gestiune proiecte.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0