ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil / Contabilă în Secția financiar administrativăADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil / Contabilă în Secția financiar administrativă

Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil / Contabilă în Secția financiar administrativă

(cod ocupație 331302)

 1. Instituția Publică „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII” (Agenția), sediul juridic mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD – 2023.

 2. Contabil / Contabilă în cadrul Secției financiar administrativă ține evidența contabilă a mijloacelor fixe,a obiectelor de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) și a decontărilor cu locatarii, comodatarii.

 3. Contabil / Contabilă în cadrul Secției financiar administrativă îndeplinește următoarele sarcini:
 • Ține evidența contabilă a mijloacelor fixe;
 • Ține evidența contabilă a OMVSD;
 • Emite facturile aferente contractelor de locațiune sau comodat;
 • Refacturează serviciile comunale către locatari, comodatari;
 1. Cerințe minime obligatorii față de candidat:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova sau deține dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Deține studii superioare în domeniul finanțe/ contabilitate;
 • Deține experiență profesională în domeniu de cel puțin 2 ani;
 • Deține cunoștințe de operare a programului 1C versiunea 8.3;
 • Dispune de abilități avansate de utilizare a computerului;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale. 
 1. Tip de angajare: perioadă nedeterminată, 4 ore pe zi

 2. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante conform modelului (link);
 • Curriculumul vitae (CV);
 • Copia buletinului de identitate: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Modalitatea de depunere a documentelor: Candidaţii depun documentele personal/ prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023 sau e-mail la adresa domnina.calancea@adma.gov.md. Actele depuse prin email vor fi semnate electronic corespunzător Legii nr. 124/ 2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere. Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie semnate  și transmise până la data de 14 decembrie 2023 ora 17:00.

https://adma.gov.md/contabil-contabila-in-sectia-financiar-administrativa/

Articol adaugat de: ADMA