Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ angajează Coordonator/toare de proiectCoaliția

Текст на русском ниже
***

Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ angajează Coordonator de Proiect.

Durata proiectului: 1 an cu posibilitatea de prelungire

Scopul principal: Coordonarea eficientă și de succes a unui proiect amplu, destinat promovării egalității și drepturilor persoanelor LGBT+ în Europa de Est.

Responsabilități principale:

 • Planificarea, implementarea și monitorizarea proiectului.
 • Comunicare eficientă cu donatorii și părțile interesate.
 • Pregătirea și prezentarea rapoartelor periodice despre progresul proiectului.
 • Organizarea și coordonarea grupurilor de lucru.
 • Gestionarea bugetului proiectului și asigurarea conformității financiare.
 • Promovarea proiectului și crearea de parteneriate strategice.

Calificări necesare:

 • Experiență dovedită în coordonarea proiectelor.
 • Abilități avansate de comunicare în limba rusă și engleză.
 • Experiență de lucru cu donatorii și raportarea activității proiectului.
 • Capacități organizatorice și de leadership.
 • Cunoștințe solide despre drepturile și problemele comunității LGBT+.
 • Cunoștințe în domeniul apărării drepturilor omului.
 • Experiență de lucru în organizații non-profit sau ONG-uri.
 • Abilități de mediere și rezolvare a conflictelor.
 • Flexibilitate și adaptabilitate într-un mediu dinamic.

Detalii Contract:

 • Tip de angajare: Full-time;
 • Salariu: 1.300 Euro (net) pe lună;
 • Locație: Chișinău (cu posibilitatea de muncă la distanță, dacă circumstanțele permit).

Candidații/tele interesați/te trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție la adresa de email info@gdm.md până la 30.11.2023, cu subiectul: Aplicație pentru poziția de coordonator al proiectului Coaliției Est-Europene pentru Egalitatea persoanelor LGBT+

***

Восточно-Европейская Коалиция за Равенство ЛГБТ+ открывает конкурс на вакансию Координатор Проекта.
Срок проекта: 1 год с возможностью продления.
Основная цель: Эффективное и успешное координирование масштабного проекта, направленного на продвижение равенства и прав ЛГБТ+ людей в Восточной Европе.
Основные обязанности:

 • Планирование, реализация и мониторинг проекта.
 • Эффективное общение с донорами и заинтересованными сторонами.
 • Подготовка и представление периодических отчетов о ходе проекта.
 • Организация и координация рабочих групп.
 • Управление бюджетом проекта и обеспечение финансового соответствия.
 • Продвижение проекта и создание стратегических партнерств.

Необходимые квалификации:

 • Доказанный опыт координации проектов.
 • Продвинутые навыки общения на русском и английском языках.
 • Опыт работы с донорами и отчетностью о деятельности проекта.
 • Организаторские и лидерские способности.
 • Твердые знания о правах и проблемах ЛГБТ+ сообщества.
 • Знания в области адвокации прав человека.
 • Опыт работы в некоммерческих организациях или НПО.
 • Навыки медиации и разрешения конфликтов.
 • Гибкость и адаптивность в динамичной среде.

Детали Контракта:

 • Тип занятости: Полный рабочий день;
 • Зарплата: 1 300 Евро (нетто) в месяц;
 • Местоположение: Кишинёв (с возможностью удалённой работы, если обстоятельства позволяют).

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме и сопроводительное письмо на электронный адрес info@gdm.md до 30.11.2023 с темой письма: «Заявка на должность координатора проекта Восточно-Европейской Коалиции за равенство ЛГБТ».