BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de raportarea financiarăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de raportarea financiară

Scopul funcției vacante: elaborarea/monitorizarea și raportarea situațiilor financiare ale BNM, monitorizarea indicatorilor, partea narativă și analitică; analiza financiară a indicatorilor financiari ai BNM aferenți raportării financiare IFRS; elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității secției.

Obiectivele postului:

 1. Eficiență sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp și cele la nivel de sistem informațional;
 2. Respectarea prevederilor IFRS și cadrului legal în vigoare;
 3. Dezvoltare profesională continuă;
 4. Creșterea calității activității.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă de minim 1 an în domeniul contabil sau financiar-bancar;
 3. Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar,  în special IFRS;
 4. Cunoştințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză și raportare;
 5. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 6. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze (nivel mediu);
 7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă, învățare și dezvoltare continuă;
 8. Alte abilități și atitudini: 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

-         candidatul trebuie să posede abilitatea de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);

-         capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și /sau previziuni;

-         abilitatea de a planifica, implementa și administra informaţii financiare și sisteme de control;

-         orientare spre acțiune și rezultat;

-         atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. gestionează partea de analiză financiară prin realizarea de analize, evaluări, calcule de indicatori, evoluții, sectoare, etc.
 2. efectuează lunar analiza situației financiare a BNM, identifică, calculează și analizează indicatorii relevanți situației financiare efectuate;
 3. dezvoltă metodologia privind generarea /perfectarea rapoartelor financiare;
 4. perfectează Situaţiile Financiare ale Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu actele normative interne şi cu IFRS;
 5. pregăteşte şi totalizează informaţia necesară pentru desfăşurarea auditului extern a Situaţiilor financiare ale BNM în volumul şi termenele stabilite;
 6. verifică cheltuielile legate de solicitările de deplasare ale angajaților BNM peste hotarele RM;
 7. alte funcții și atribuții ce ţin de activitatea Secţiei buget şi rapoarte manageriale la indicaţia conducerii subdiviziunii, conducerii Departamentului sau a conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 10 decembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.
 3. Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS).
 4. HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM. 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0