BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă cu profil juridic, Direcția rezoluție bancarăBNM anunță concurs pentru postul vacant de  expert/ă principal/ă cu profil juridic, Direcția rezoluție bancară

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele:

1) exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;

2) organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;

3) supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor;

4) alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB;

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

2) Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul juridic;

3) Cunoasterea cadrului de reglementare din domeniul activității băncilor, actelor normative ale BNM de care se va conduce în activitatea sa, inclusiv în domeniul rezoluției bancare;

4) Abilități minime de IT - Microsoft Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1) Studii post-universitare;

2) Cunoașterea altor acte normative aferente domeniului rezoluţiei bancare;

3) Cunoaşterea limbii engleze la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit).

Principalele atribuții funcționale:

1) participarea la evaluarea măsurii în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacității măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;

2 participarea la elaborarea notificărilor către bănci și structura care exercită funcția de supraveghere cu privire la obstacolele semnificative în calea posibilității de soluționare;

3) elaborarea și examinarea din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărâri, scrisorilor, demersurilor, notelor de serviciu și alte documente, elaborate în cadrul direcției;

4) examinarea informației prezentate de băncile în proces de lichidare aferent acțiunilor în instanțele de judecată privind încasarea datoriei, transmiterea în posesie a bunurilor gajate, validarea creanțelor față de debitorii aflați în proces de insolvabilitate;

5) contribuirea la îmbunătățirea cadrului legal aferent rezoluției bancare și lichidării, prin elaborarea/modificarea legilor, regulamentelor și procedurilor interne aferente activității direcției.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 noiembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1) Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995;

2) Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550/1995;

3) Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 04.10.2016;

4) Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0