Inginer junior în domeniul energiei electriceInginer junior în domeniul energiei electrice

Rezumatul postului și scopul acestuia:

Tetra Tech recrutează un inginer junior în domeniul energiei electrice pentru a sprijini Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în activitățile sale.

Inginerul junior în domeniul energiei electrice va fi angajat prin intermediul programului de stagiere plătit în cadrul proiectului  Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), finanțat de USAID, implementat de Tetra Tech. Programul de stagiere  este preconizat pe o durata de 6 luni, la finalizarea acestuia, în baza evaluării pozitive a performanței va fi semnat contractul individual de munca.

Obiectivul MESA este de a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova prin: (1) avansarea integrării fizice și de piață a sectorului energetic a Moldovei cu sistem din Europa; (2) creșterea integrării energiei regenerabile; și (3) creșterea investițiilor în eficiența energetică și în producția internă de energie electrică, în special prin adoptarea sporită a tehnologiilor de energie regenerabilă.

MESA colaborează cu AEE la dezvoltarea pieței serviciilor energetice care va permite renovarea profundă a clădirilor publice din Republica Moldova din punct de vedere al eficienței energetice prin intermediul stabilirii unui mecanism de finanțare sustenabil și autoregenerabil.

Inginerul junior în domeniul energiei electrice (din partea AEE) împreună cu o echipă de experți locali și internaționali (din partea MESA) vor contribui la crearea pieței de servicii energetice în Republica Moldova prin intermediul programului Moldova Super ESCO (MESCO). Programul MESCO este în curs de pilotare și testare de către MESA, la finalizarea acestuia, mecanismul MESCO va fi transferat către AEE.  

Tetra Tech apreciază diversitatea locului de muncă și depune eforturi pentru a asigura egalitatea de gen. Femeile și bărbații calificați sunt insistent încurajați să aplice.

Responsabilitățile postului:

 • Sprijinirea experților MESA în dezvoltarea programului MESCO.
 • Contribuirea la rezultatele esențiale, inclusiv rapoarte de progres și prezentări tehnice.
 • Culegerea de date despre clădiri prin vizite în teren,  efectuarea măsurărilor și calculelor sub supravegherea experților.
 • Participarea în ședințe cu părțile implicate.
 • Executarea sarcinilor suplimentare, conform indicațiilor membrilor echipei AEE..

Cunoștințe și abilități esențiale necesare (experiență, abilități, educație, certificare, etc.):

 • Diplomă de licență în domeniul Energeticii și Ingineriei Electrice.  
 • Cunoaștințe profunde în MS Windows, MS Office și utilizarea internetului.
 • Abilități solide de comunicare verbală și scrisă.
 • Cunoașterea limbii engleze și române (citit, scris, vorbit).
 • Demonstrarea adaptabilității, dedicării față de sarcini și colaborării eficiente.
 • Abilitatea de a stabili relații eficiente cu colegii, supraveghetorii, clienții și părțile implicate.
 • Eligibilitate pentru a lucra legal în Republica Moldova.

Cunoștințe și abilități apreciate, însă nu obligatorii:

 • Masterat în Energie și Mediu sau în Ingineria Instalațiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri;
 • Cunoașterea regulamentelor de construcții din Republica Moldova;
 • Cunoașterea profundă al AutoCad-ului sau a altor soft-uri care suportă formatul dwg.
 • Experiență de lucru sau de colaborare cu alte proiecte finanțate de donatori internaționali.

 

Cerințele fizice și mediul de lucru:

 • Birou la sediul AEE, deplasări în teren în toată țara și ocazional deplasări internaționale în țările partenere.

 

Procedura de aplicare:

CV va fi expediat la adresa de e-mail: mesa@tetratech.com, cu mențiunea „ Inginer junior în domeniul energiei electrice ”