BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de 3 ani;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - cel puțin la nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale expertului principal al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

 1. Monitorizează evoluția în structura acționariatului la nivel de sector și, în dependenţă de băncile atribuite;
 2. Elaborează propunerile sau proiectele HCE privind aplicarea sancţiunilor şi/sau măsurilor de remediere în domeniul transparenței acționarilor;
 3. Examinează informațiile prezentate la solicitarea BNM, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de dețineri calificate şi nivelul acestora, în dependență de băncile atribuite;
 4. Examinează informațiile despre orice dobândire sau înstrăinare directă sau indirectă a deținerilor în capitalul social al băncii şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobândire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea legii şi a actelor normative ale BNM;
 5. Participă la elaborarea propunerilor de modificare a reglementărilor în domeniul transparenței acționarilor;
 6. Acordă, la necesitate, consultaţii băncilor în domeniul transparenței acționarilor;
 7. Efectuează controlul respectării de către bănci și acționarii acestora a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, precum şi ale actelor normative în domeniul supravegherii bancare;
 8. Alte atribuții conform fișei postului.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Procese de activitate digitalizate
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 noiembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii nr.127 din 27.06.2013;

Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146 din 7 iunie 2017.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0