HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul îmbătrânirii active și sănătoaseHelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase

HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase

Funcția anunțată: Expert(ă) în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract prestări servicii, pe durată de 2-3 săptămâni

Perioada de lucru estimată: noiembrie - decembrie 2023

Termen limită pentru aplicare: 16 noiembrie 2023

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor.

În perioada noiembrie-februarie 2023, HelpAge International implementează proiectul: “Enhance protection, resilience and social inclusion of Ukrainian refugees and vulnerable host communities in the Republic of Moldova through strengthening the comprehensive GBV prevention and response mechanisms, social protection and health system” cu suportul UNFPA, finanțat de Marea Britanie, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În cadrul acestui proiect se caută  un(o) Expert(ă) pentru identificarea activităților privind domeniul de îmbătrânire activă și sănătoasă, cu descrierea acestora și inclusiv materiale și resursele necesare, care vor fi cuprinse într-un raport descriptiv. Activitățile vor fi propuse și descrise în baza evaluării necesităților persoanelor în etate (cetățeni și locuitori ai R. Moldova, inclusiv persoane strămutate din Ucraina) din două comunități partenere ale HAI.  

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Elaborarea metodologiei și a instrumentelor de colectare a informației și de consultare a localnicilor și refugiaților/persoanelor strămutate din Ucraina, din localitățile proiectului, care includ și două Centre de Recreere (servicii sociale, care prestează inclusiv servicii pentru persoane în etate în regim de zi).
 • Identificare necesitățile persoanelor în etate prin discuții cu persoane și/sau actori cheie din cel puțin 2 localități din proiect.
 • Coordonarea prestării serviciilor cu echipa de proiect
 • Identificarea și descrierea activităților care contribuie la îmbătrânirea activă și sănătoasă, în baza necesităților stabilite în urma consultărilor.
 • Elaborarea raportului descriptiv, care va servi drept ghid pentru partenerii locali ai proiectului și alți actori interesați în a realiza astfel de activități.

Calificări și experiență

 • Studii superioare în domeniul asistenței sociale, științelor socio-umane, dreptului, administrației publice, sau alte studii relevante domeniului.
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniu.
 • Înțelegea bună a proceselor și instrumentelor de colectare de date, realizare sondaje, interviuri și discuții de tip focus-grup.
 • Abilități excelente de scriere rapoarte, structurare documente și capacități analitice.
 • Experiența de lucru cu vârstnicii și cu victime ale violenței va constitui un avantaj.
 • Fluență în limba română și rusă, iar cunoașterea altor limbi va constitui un avantaj.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii și să descrieți cum vă propuneți să realizați sarcinile și un plan de lucru. În scrisoare indicați la fel disponibilitatea de a efectua cel puțin 2 călătorii în localitățile de implementare ale proiectului (costurile de tipărire a materialelor, transportul, vor fi acoperite de organizația contractantă, și a nu fi incluse în oferta de preț).
 • CV-ul cu informații actualizate;
 • Oferta de preț - Suma netă per zi indicată în MDL cu specificarea dacă dețineți patentă și nr. de zile de lucru propuse pentru realizarea sarcinii. De indicat care sunt costurile aferente realizării sarcinii și dacă acestea se includ în oferta de preț sau vor fi considerate costuri suplimentare;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor de validare a cunoștințelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 16 noiembrie 2023, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Expert în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: 022 225098, persoană de contact Adriana Potânga

În conformitate cu Politica de Protecție: HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.