Selectarea unui/unei consultante în scopul elaborării programului de educație parentală pentru părinții romiSelectarea unui/unei consultante în scopul elaborării programului de educație parentală pentru părinții romi

„Fundația pentru Dezvoltare” din Republica Moldova cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia) implementează faza II a proiectului  “Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Proiectul se va realiza în perioada septembrie 2023 - august 2026. Activitățile desfășurate în cadrul componentei educaționale a proiectului vizează creșterea accesului la educație și reducerea abandonului/absenteismului școlar în rândurile elevilor romi din 12 comunități prin valorizarea și promovarea activităților cu program prelungit și extracurricular. În paralel, se urmărește creșterea implicării părinților în educația copiilor prin adaptarea ofertei educative la nevoile copiilor și prin consultarea permanentă a părinților prin intermediul activităților cu aceștia și a implicării lor în derularea unor activități extracurriculare. Astfel, se dorește sporirea capacității părinților romi de a îmbunătăți reușita școlară a elevilor romi și creșterea frecvenței vizitelor părinților la școală și a implicării lor în cadrul diferitelor activități organizate la școală.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, s. Mihăileni, r-nul Rîșcani, s. Ochiul Alb și Gribova r-nul Drochia, mun. Edineț, or, Călărași, comunele Buda(Ursari) și Țîbirica(s. Schinoasa) din r-nul  Călărași,  com. Cărpineni r-ul. Hîncești , s. Talmaza, r-ul. Ștefan Vodă, or. Basarabeasca, s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

La această etapă, „Fundația pentru Dezvoltare” anunță concurs de angajare a unui/unei consultant/e pentru elaborarea programului de educație parentală pentru părinții romi.

Pentru realizarea acestei sarcini, sunt prevăzute 10 de zile de consultanță pentru fiecare expert.

Responsabilitățile consultantului:

  1. Elaborarea programului de educație parentală care să includă următoarele aspecte:

Înțelegerea propriilor lor nevoi (fizice, sociale, emoționale, psihologice);

Cunoașterea particularităților de vârstă a copiilor și acceptarea nevoilor lor;

Dezvoltarea relațiilor de cooperare, comunicare, între părinți și copii.

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie sau alte domenii relevante.
  • Experiență în elaborarea programelor educaționale extracurriculare și a materialelor didactice;
  • Cunoașterea specificului provocărilor cu care se confruntă părinții romi în susținerea copiilor în pregătirea temelor pentru acasă.
  • Cunoașterea limbilor română și rusă
  • Abilități de utilizare a calculatorului

Pentru a participa la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

  • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
  • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, menționați pentru care domeniu aplicați accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat/ă pentru această sarcină; indicați două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale.
  • Oferta financiară per zi de consultanță.

Dosarul complet va fi expediat la adresa email: sabina.baciu-danilov@fam.md cu titlul:  Consultant/ă elaborare program de educație parentală pentru părinții romi.

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitați/te doar persoanele pre-selectate!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 16 noiembrie 2023
Persoana de contact:
Sabina Baciu-Danilov, email: sabina.baciu-danilov@fam.md