CIDSR angajeaza Specialist Media si ComunicareCIDSR angajeaza Specialist Media si Comunicare

Centrul de instruire in domeniul sanatatii din Republica moldova angajeaza Specialist Media si Comunicare

 

CERINȚE DE COMPETENȚĂ:

Studii: studii superioare în economie, management si marketing.

Experiență profesională: experiență de muncă în cadrul organizațiilor neguvernamentale - minimum 2 ani.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea profilului, specificului și a domeniului de activitate al organizației; 
 • Cunoașterea finanțatorilor principali din țară și de peste hotare;
 • Cunoașterea actelor normative și a politicelor interne;
 • Cunoașterea excelentă a limbilor română si engleză
 • Cunoștințe avansate operare la calculator în programele: Microsoft Office si Google Docs

Abilități:

 • Experiență de lucru cu societatea civilă şi în procese participatorii;
 • Competențe manageriale (de planificare, organizare, delegare și de control);
 • Abilități de cooperare cu reprezentanții instituțiilor de stat, ONG-uri şi mass-media;
 • Competență de comunicare eficientă atât scris, cât și verbal;
 • Abilități de relaționare interpersonală;
 • Abilitate de a colecta date, de a le centraliza și a le prezenta sub formă de rapoarte narative.

Atitudini și comportamente:

 • Responsabilitate;
 • Integritate personală.

Obiectul postului:

 • Pregătirea și organizarea logistică a activităților în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
 • Implementarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.
 • Inițierea și menținerea comunicării cu beneficiarii proiectului.
 • Stabilirea și menținerea comunicării cu partenerii.

Specialist media si comunicare (proiect) poartă responsabilitate pentru:

 • Implementarea eficientă și în termenii stabiliți a activităților proiectului;
 • Gestionarea eficientă a resurselor alocate 
 • Folosirea eficientă a resurselor organizației;
 • Corectitudinea datelor raportate;
 • Evaluarea finală a proiectului;
 • Respectarea prevederilor ROI, a politicilor interne şi a procedurilor de lucru.

Autoritate:

 • Ia cunoștință de deciziile, documentele, necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale ;
 • Stabilește planurile de activități în cadrul proiectului;
 • Participă în numele organizației la diferite evenimente specifice;
 • Reprezintă organizația în relația cu alte organizații, instituții, în limitele proiectului.

Criterii de evaluare a performantei:

 • Gradul de îndeplinire a  activităților proiectului (numărul de activități realizate/numărul de activități planificate);
 • Eficacitatea activității (gradul de implementare a activităților conform descrierii);
 • Eficienţa activităţii (efort depus corelat cu resurse utilizate);
 • Calitatea comunicării interne și externe.