HelpAge International angajează Ofițer de terenHelpAge International angajează Ofițer de teren

HelpAge International angajează Ofițer de teren

Funcția anunțată: Ofițer de teren

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Locul: or. Chișinău

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare: 31 octombrie 2023, ora 18:00.

 

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor.

La moment suntem în căutarea unui Ofițer de teren capabil să ofere suport echipei de implementare.

Ofițerul de teren va fi responsabil de comunicarea/interacțiunea directă cu partenerii de la nivel local și va raporta coordonatorului de proiect care conduce implementarea specifică. Funcția va include o implicare la livrarea/distribuirea de bunuri și servicii la nivel local.

În calitate de ofițer de teren, veți face:

 • Oferire de asistență, în conformitate cu strategiile, politicile și procedurile HelpAge International.
 • Asigurarea calității și oferirea asistenței în conformitate cu planul de lucru și cu politicile organizaționale HAI, cele mai bune practici și cerințele interne ale donatorilor.
 • Asigurarea implementării corecte a activităților HelpAge în teritoriu, în conformitate cu ghidurile de acțiune și standardele de calitate atât ale organizației, cât și ale donatorului.
 • Sprijinirea cadrului M&E (monitorizare si evaluare) stabilit, contribuind la dezvoltarea colectării datelor.
 • Contribuie, cu echipa de conducere, în procesul de luare a deciziilor de proiect în domeniu.
 • Lucrați îndeaproape cu coordonatorul proiectului și echipa din teren pentru a facilita integrarea dintre refugiați și comunitățile gazdă.
 • La cererea Supervizor-ului, acordați suport organizațiilor partenere pentru a asigura un răspuns coordonat de înaltă calitate la diferite situații care pot apărea în momentul implementării.

                                                                       

Calificări și experiență

 • Experiență profesională sau experiență tehnică de cel puțin 1 an în cadrul unei organizații umanitare și/sau de dezvoltare.
 • Capacitate de lucru în echipă.
 • Abilitatea de a lucra într-un mediu de echipă divers și multicultural, cu o sensibilitate adecvată la normele sociale și culturale.
 • Experienta de colaborare cu refugiatii sau populația strămutată și comunitățile gazdă.
 • Fluență vorbită și scrisă în limba română și rusă.
 • Nivel mediu de competență în limba engleză, vorbit, scris și citit.
 • Abilitatea de a lucra într-un mediu stresant și în ritm rapid.
 • Disponibilitatea de a oferi răspuns imediat la situații de urgență și deplasări în interiorul Republicii Moldova.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Depuneți dosarul la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Ofițer de teren”,  până la data de 31 octombrie 2023, ora 18:00, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.