Asociația Promo-LEX angajează Coordonator/Coordonatoare pentru regiunea CentruAsociația Promo-LEX angajează Coordonator/Coordonatoare pentru regiunea Centru

Nr. ref. 17 din 25.09.2023

Denumirea postului: Coordonator/Coordonatoare pentru regiunea Centru

Scopul postului: Titularul/Titulara postului va coordona, în regiunea Centru, activitățile Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 2023.

Aria de responsabilitate: Coordonatorul/Coordonatoarea responsabilă de regiunea Centru va gestiona activitățile desfășurate în contextul Misiunii de Observare desfășurate în următoarele unități administrativ-teritoriale: Șoldănești, Rezina, Telenești, Ungheni, Nisporeni, Călărași, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Rețea

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI 

 • Educație: Studii superioare în următoarele domenii: Drept, Științe Politice, Administrație publică, Management, Economie, Istorie și Relații internaționale, Comunicare, Resurse Umane, Psihologie, altele;
 • Experiența profesională: minim 2 ani într-o poziție similară, cu responsabilități de gestionare a unei echipe. Va constitui un avantaj: experiența anterioară de activitate în sectorul asociativ, precum și de observare a alegerilor sau a altor procese democratice la nivel național sau internațional.
 • Cunoștințe, competențe, abilități și alte cerințe specifice:
  • cunoașterea ariei de responsabilitate și a actorilor relevanți (reprezentanți ai partidelor politice, ONG, administrația publică locală etc.) din respectivele unități administrativ-teritoriale;
  • cunoașterea limbilor Română și Rusă (nivel avansat);
  • abilități excelente de interacțiune și comunicare;
  • rezistență la stres, responsabilitate și punctualitate;
  • abilități de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși;
  • abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator);
  • neafiliere politică și non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcări social-politice);
  • integritate și discreție profesională;
  • respectarea valorilor și principiilor democratice și a supremației legii;
  • deținerea automobilului propriu și a permisului auto, categoria B.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv;
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • asigură comunicarea dintre Asociația Promo-LEX și beneficiarii/partenerii organizației în teritoriu;
 • stabilește și menține colaborarea cu administrația electorală, partidele politice și organizațiile societății civile din aria sa de responsabilitate;
 • procesează/analizează informații, și elaborează rapoarte tematice pe domenii de interes în cadrul Misiunii de Observare;
 • coordonează activitatea rețelei de observatori din aria de responsabilitate – circa 10 persoane;
 • participă la recrutarea, acreditarea, instruirea și evaluarea Observatorilor pe Termen Lung (OTL) și/sau a Observatorilor pe Termen Scurt (OTS);
 • colectează, analizează și aprobă rapoartele elaborate de OTL și OTS pentru a asigura corespunderea acestora cu cerințele din metodologia de monitorizare;
 • colectează informații cantitative și calitative cu privire la alegători, observatori, concurenții electorali și organele electorale din teritoriu, APC, APL și alte instituții;
 • monitorizează activitatea partidelor politice la nivel local, inclusiv sub aspectul finanțării acestora şi întocmește rapoarte de monitorizare în acest sens;
 • participă la ședințele de lucru/planificare, sesiuni de instruire și evaluare ale echipei de Program, precum și la evenimente publice.

 Locul de muncă: oficiul central  al Asociației Promo-LEX din mun. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă 23/13.

Perioada de contractare: determinată, pentru perioada octombrie – decembrie 2023.

DOSARUL DE APLICARE

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare;
 • Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 • Propunerea financiară (onorariul net solicitat, după reținerea tuturor impozitelor).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română și trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Coordonator/Coordonatoare regiunea Centru”. După caz, dacă se aplică pentru mai multe posturi odată, urmează a fi indicate și celelalte poziții.

Data limita pentru depunerea dosarelor de angajare: 2 octombrie 2023, ora 12.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Pentru mai multe detalii contactați:

Cristina Chebeș, Coordonator de Rețea, tel: 069350474; cristina.chebes@promolex.md