Centrul Internațional ,,La Strada” anunță concurs pentru angajarea Managerului/-rei Serviciului Integrat Regional din Ungheni pentru victimele violenței sexuale



Centrul Internațional ,,La Strada” anunță concurs pentru angajarea Managerului/-rei Serviciului Integrat Regional din Ungheni pentru victimele violenței sexuale

Suntem o organizație neguvernamentală care apără drepturile omului. De mai bine de două decenii, depunem toate eforturile pentru a consolida o societate sensibilă la problemele care afectează femeile şi copiii, o societate care să vrea și să poată să protejeze eficient victimele violenței în familie, abuzului și exploatării sexuale, traficului de ființe umane.

Misiunea noastră este să contribuim la respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelurile – individual, legislativ şi executiv. Promovăm acest lucru printr-o abordare complexă a activităților noastre: informare şi educație, sprijin direct şi asistență acordate beneficiarilor, prin consolidarea capacităților profesioniștilor şi prin dezvoltarea politicilor.

Începând cu septembrie 2023, Centrul Internațional ,,La Strada” cu suportul UN Women asigură pilotarea Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 508/2023 din 19 iulie 2023. Acest Serviciu a fost dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În contextul pilotării Serviciului Integrat Regional la Ungheni, Centrul Internațional ,,La Strada” lansează un concurs pentru angajarea Managerului/-rei Serviciului, amplasat în mun. Ungheni.

DETALII DESPRE FUNCȚIA PROPUSĂ

Perioada de angajare: până în decembrie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Locul de muncă: Serviciul Integrat Regional, amplasat în mun. Ungheni

Program: full-time, 40 de ore pe săptămână

Scopul general al funcției: Asigurarea bunei funcționalități a Serviciului prin organizarea eficientă a activității și monitorizarea calității serviciilor prestate

Responsabilități:

 1. Planifică, organizează și coordonează activitatea Serviciului în conformitate cu prevederile cadrului normativ și a Standardelor minime de calitate;
 2. Întocmește rapoartele semestriale și anuale de activitate pe care le prezintă instituțiilor interesate;
 3. Asigură luarea deciziilor tactice și operaționale în interesul beneficiarilor;
 4. Organizează, coordonează și asigură procesul de acordare a asistenței integrate victimelor violenței sexuale;
 5. Asigură un management eficient al resurselor umane;
 6. Asigură reprezentarea Serviciului în raport cu alte persoane, instituții, servicii și autorități;
 7. Identifică necesitățile de formare a personalului, în vederea creșterii competenței acestuia în procesul de prestare a serviciilor și elaborează Planul anual de formare continuă a personalului;
 8. Aprobă planurile individualizate de asistență a beneficiarilor în cadrul Serviciului Integrat Regional;
 9. Asigură cooperarea eficientă cu partenerii în vederea implementării Serviciului Integrat Regional;
 10. Îndeplinește și alte responsabilități ce rezultă din mandatul funcției.

Cerințe față de candidat/ă:

 1. Studii superioare în domeniul juridic, psihologie, științe sociale, medicale sau alt domeniu relevant funcției. Formarea sau experiența în domeniul protecției drepturilor omului, violenței în familie, violenței sexuale constituie un avantaj;
 2. Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română și a limbii ruse. Cunoașterea limbei engleze constituie un avantaj;
 3. Experiență anterioară în conducerea echipelor ori în funcții de conducere de cel puțin cinci ani;
 4. Experiența de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale, de cooperare cu instituțiile publice ori organele de drept va constitui un avantaj.

Competențe:

 1. Abilități excelente de comunicare eficientă internă și externă, de planificare, organizare, negociere;
 2. Responsabilitate, capacitate de lucru în condiții de stres, inclusiv de asumare a deciziilor în situații de criză;
 3. Competențe de lucru în echipă, de coordonare de procese și delegare de responsabilități;
 4. Corectitudine, empatie şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii;
 5. Utilizare la nivel avansat a tehnologiilor informaționale, necesare exercitării funcției.

Dosarul candidatului/ei va include:

 • CV-ul în format Europass ce va include două persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare.

Procesul de recrutare: Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de e-mail: office@lastrada.md cu mențiunea ,,Concurs Manager/-ă – Serviciul Integrat Regional Ungheni”/ Informații adiționale pot fi solicitate la adresa de e-mail office@lastrada.md  sau la numărul de telefon 0-22-234906.

Evaluarea dosarelor se va realiza în două etape:

 • La prima etapă, vor fi analizate dosarele
 • La a două etapă va fi organizat interviul cu candidații preselectați.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 septembrie 2023

Centrul Internațional ,,La Strada încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare.

Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către Centrul Internaţional „La Strada” a informației furnizate.