Centrul Internațional ,,La Strada” anunță concurs pentru angajarea unui/unei manager/-e de caz la Serviciul Integrat Regional din Ungheni pentru victimele violenței sexualeCentrul Internațional ,,La Strada” anunță concurs pentru angajarea unui/unei manager/-e de caz la Serviciul Integrat Regional din Ungheni pentru victimele violenței sexuale

Suntem o organizație neguvernamentală care apără drepturile omului. De mai bine de două decenii, depunem toate eforturile pentru a consolida o societate sensibilă la problemele care afectează femeile şi copiii, o societate care să vrea și să poată să protejeze eficient victimele violenței în familie, abuzului și exploatării sexuale, traficului de ființe umane.

Misiunea noastră este să contribuim la respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelurile – individual, legislativ şi executiv. Promovăm acest lucru printr-o abordare complexă a activităților noastre: informare şi educație, sprijin direct şi asistență acordate beneficiarilor, prin consolidarea capacităților profesioniștilor şi prin dezvoltarea politicilor.

Începând cu septembrie 2023, Centrul Internațional ,,La Strada” cu suportul UN Women asigură pilotarea Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 508/2023 din 19 iulie 2023. Acest Serviciu a fost dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În contextul pilotării Serviciului Integrat Regional la Ungheni, Centrul Internațional ,,La Strada” lansează un concurs pentru angajarea unui/unei manager/-e de caz la Serviciul Integrat Regional, amplasat în mun. Ungheni.

DETALII DESPRE FUNCȚIA PROPUSĂ

Perioada de angajare: până în decembrie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Locul de muncă: Serviciul Integrat Regional, amplasat în mun. Ungheni

Program: full-time, 40 de ore pe săptămână

Scopul general al funcției: Asigurarea bunei funcționalități a Serviciului prin realizarea eficientă a managementului de caz al beneficiarilor, victime a violenței sexuale

Responsabilități:

 1. Desfășoară interviul preliminar cu victimele în vederea identificării necesităților de asistență și evaluării riscurilor;
 2. Elaborează, completează, revizuiește și monitorizează implementarea planului individual de asistență integrată a victimelor violenței sexuale, conform procedurilor interne de funcționare a Serviciului;
 3. Coordonează cu specialiștii angajați, și după caz, cu profesioniștii desemnați tipul de asistență specializată ce urmează a fi acordată victimelor violenței sexuale;
 4. Informează și coordonează cu victimele violenței sexuale conținutul planului individual de asistență;
 5. Asigură organizarea ședințelor multidisciplinare a specialiștilor Serviciului;
 6. Documentează serviciile prestate conform procedurilor interne de funcționare a Serviciului Integrat Regional;
 7. Monitorizează cazurile referite autorităților spre asistență și protecție, în vederea asigurării necesităților victimelor violenței sexuale;
 8. Exercită și alte atribuții conform mandatului funcției.

Cerințe față de candidat/ă:

 1. Studii superioare în științe sociale, asistență socială, psihologie sau alt domeniu relevant funcției;
 2. Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română și a limbii ruse;
 3. Experiență de minim trei ani în domeniul social;
 4. Experiență anterioară de asistență a victimelor violenței în familie sau violenței sexuale constituie un avantaj;
 5. Experiența de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale, de cooperare cu instituțiile publice ori organele de drept va constitui un avantaj.

Competențe:

 1. Corectitudine, empatie şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii;
 2. Responsabilitate, capacitate de lucru în condiții de stres, inclusiv intervenție promptă în interesul beneficiarului;
 3. De colaborare intersectorială și multidisciplinară;
 4. Experiență în utilizarea computerului și pachetului de programe Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point).

Dosarul candidatului/ei va include:

 • CV-ul în format Europass ce va include două persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare.

Procesul de recrutare: Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de e-mail: office@lastrada.md cu mențiunea ,,Concurs Manager/-ă de caz – Serviciul Integrat Regional Ungheni”. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa de e-mail office@lastrada.md sau la numărul de telefon 0-22-234906.

Evaluarea dosarelor se va realiza în două etape:

 • La prima etapă, vor fi analizate dosarele
 • La a două etapă va fi organizat interviul cu candidații preselectați.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 septembrie 2023

Centrul Internațional ,,La Strada încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare.

Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către Centrul Internaţional „La Strada” a informației furnizate.

Articol adaugat de: La Strada Moldova