IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-timeIREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time

IREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență cuprinzătoare comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL).

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

Coordonatorul de program va contribui la implementarea activităților obiectivului 3 “Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare” prin îndeplinirea sarcinilor administrative și programatice. Responsabilitățile includ acordarea suportului  în elaborarea, solicitarea, acordarea și monitorizarea acordării de granturi; contribuirea la elaborarea termenilor de referință, asistență în elaborarea planurilor de lucru și rapoartelor programatice,  furnizarea de suport logistic în organizarea evenimentelor, comunicarea cu părțile interesate și asigurarea unei strânse coordonări cu celelalte Obiective ale programului CM. Coordonatorul de program va fi responsabil de îndeplinirea sarcinilor atribuite în cadrul programului Comunitatea Mea, inclusiv de îndeplinirea obiectivelor programatice, în conformitate cu reglementările IREX și USAID. El/Ea va raporta managerului de politici și cercetare al programului CM. Lucrul se va desfășura la biroul IREX din Chișinău, cu deplasări, după cum este necesar, în toată Moldova.

Sarcini și responsabilități:

 • Acordarea suportului în monitorizarea și analiza progresului componentei față de obiectivele proiectului și/sau în monitorizarea datelor indicatorilor de proiect.
 • Compilarea, introducerea și verificarea datelor legate de procesele de administrare a programului și asigurarea suportului în gestionarea și stocarea fișierelor programatice ale obiectivului de politici și cercetare (Aplicația internă pentru baze de date (IDA)).
 • Asistență în elaborarea planurilor de lucru, planurilor lunare, săptămînale, rapoartelor trimestriale și anuale și a altor documente de strategie de proiect pentru Obiectivul de politici și cercetare.
 • Asigurarea suportului la identificarea, recrutarea și coordonarea experților pe termen scurt.
 • Suport în elaborarea, solicitarea, acordarea și monitorizarea acordării de granturi.
 • Suport în elaborarea materialelor de proiect, inclusiv, dar fără a se limita la corespondență formală/scrisori/acorduri, fișe informative ale proiectului, procese-verbale ale întrunirilor, documente de politici, cercetări și rapoartele consultanților.
 • Contribuie la elaborarea termenilor de referință pentru consultanții naționali și internaționali.
 • Evaluarea propunerilor subcontractanților și supravegherea implementării tehnice a subcontractelor.
 • Asigurarea colaborării si coordonării cu activitățile programului CM.
 • Gestionarea logisticii pentru evenimente, mese rotunde, întruniri.
 • Susținerea comunicării formale și informale în conformitate cu cerințele CM, USAID, precum și cu legislația națională.
 • Oferirea de asistență în realizarea activităților, asigurarea comunicării cu beneficiarii programului, inclusiv beneficiarii obiectivelor.
 • Suport logistic în organizarea deplasărilor. Programarea și coordonarea întrunirilor.
 • Alte sarcini administrative și programatice.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în administrare publică, economie, drept, administrarea afacerilor sau domenii conexe.
 • Cel puțin doi ani de experiență practică în domeniu.
 • Experiența de lucru pentru sectorul neguvernamental; experiență anterioară de lucru cu agenții guvernamentale relevante din Moldova sau parteneri internaționali de dezvoltare.
 • Experiență anterioară cu proiecte finanțate de USAID va consitui un avantaj.
 • Cunoașterea proceselor formale și informale de elaborare, adoptare și implementare a politicilor și/sau familiarizarea cu programele de reformă.
 • Capacitate demonstrată de a respecta termenele limită (abilități legate de organizare, management al timpului, comunicare și colaborare).
 • Abilități interpersonale și abordare proactivă demonstrată pentru rezolvarea problemelor.
 • Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a problemelor administrației publice centrale și locale, bunei guvernări și societății civile.
 • Abilitatea de a lucra cu date, de a efectua cercetări de bază și de a culege informații din surse deschise.
 • Abilități profesionale de comunicarea verbală și scrisă în engleză și română. Preferabil conoașterea limbii ruse.
 • Abilități profesionale de facilitare, comunicare, cercetare și organizare.
 • Expertiză practică în utilizarea programelor Microsoft Office și a platformelor Teams/Zoom/Google.

Această poziție este eligibilă pentru munca la distanță, în afara biroului pentru una sau mai multe zile pe săptămână.

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe: https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=a49f9ff1-d58b-494f-8f81-f2ee05587e32

Termenul de aplicare: 27 septembrie 2023, 18:00 (ora locală, Chișinău)

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.