IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare Asociat/ă de Program (termen extins)IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare Asociat/ă de Program (termen extins)

IREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de organizația IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență complexă comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL) de nivel 1.

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

IREX caută candidați calificați pentru poziția de Asociat/ă de Program. Poziția de Asociat/ă de Program va fi coordonată și supervizată de către Ofițerul pe Comunicare și managementul programului CM. Asociatul/a de Program v-a asigura suportul necesar pentru activitățile programului, confidențialitate deplină în toate aspectele în conformitate cu procedurile și regulamentele stabilite, gestionarea fluxului de informații și respectarea termenelor și angajamentelor.

Sarcini și responsabilități:

 • Participarea la planificarea și organizarea reuniunilor de program și/sau întrunirilor speciale.
 • Pregătițrea agendei ședințelor și evenimentelor, luarea notițelor și distribuirea acestora echipei CM.
 • Coordonarea programelor și calendarelor pentru management și asigurarea tuturor aranjamentelor logistice aferente.
 • Comunicarea cu vizitatorii de rang înalt, suport în setarea și organizarea ședințelor; amenajarea sălii de conferințe cu toate obiectele necesare pentru ședințe la biroul CM.
 • Efectuarea traducerilor excelente scrise și verbale din engleză în română și rusă și viceversa.
 • Oferirea suportului administrativ și logistic în organizarea evenimentelor de program.
 • Coordonarea logisticii activității de evaluare a capacității beneficiarilor (FOCAS) prin programarea sesiunilor de lucru pentru beneficiarii selectați, inclusiv monitorizarea efortului, aranjamentele logistice și gestionarea documentelor, pentru a asigura implementarea în timp util a activității și reflectarea în sistemul CRM al programului (efort recurent pe termen scurt).
 • Monitorizarea apelurilor și corespondenței primite.
 • Colaborarea cu departamentul de operațiuni.
 • Asigurarea suportului în comunicarea în cadrul echipei CM și activități legate de organizare.
 • Pregătirea corespondenței în numele managementului programului pentru semnare și înregistrarea atunci când este necesar.
 • Pregătirea și transmiterea scrisorilor, invitațiilor și altei corespondențe oficiale către beneficiarii și partenerii programului.

 

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniu relevant.
 • Cel puțin un an de experiență practică în domeniu.
 • Atenție la detalii și abilități organizatorice excelente.
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba engleză, română și rusă.
 • Experiență profesională în efectuarea traducerilor verbale.
 • Abilitatea de a lucra în echipă, într-un mediu cu ritm rapid și termene limită restrânse.
 • Atitudine pozitivă și disponibilitate de a acorda suportul necesar și a ajuta colegii.
 • Abilități interpersonale excelente și abilități proactive de rezolvare a problemelor.
 • Expertiză practică în utilizarea programelor Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint și tastare rapidă).

Această poziție este eligibilă pentru munca la distanță, în afara biroului pentru una sau mai multe zile pe săptămână.

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe:  https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=140f37b3-e6b3-404e-81ca-d15bc07ca08b

 

Termenul extins de aplicare: 27 septembrie 2023, 18:00 (ora locală, Chișinău)

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.