Formator: Introducere în Cadrul Legal Internațional și Național și Servicii de Protecție SocialăFormator: Introducere în Cadrul Legal Internațional și Național și Servicii de Protecție Socială

Introducere: People in Need (PIN) caută un formator calificat și experimentat pentru a susține o sesiune de formare cu tema Introducere în Cadrul Legal Internațional și Național și Servicii de Protecție Socială. Scopul acestei formări este de a dezvolta cunoștințele și capacitățile organizațiilor neguvernamentale partere în cadrul proiectului „Reziliența Societății Civile și răspunsul mass-media la războiul din Ucraina”.

Obiectivele Formării: Principalele obiective ale acestui program de formare sunt:

 • Furnizarea participanților cu o privire de ansamblu asupra cadrului legal internațional legat de protecția socială.
 • Familiarizarea participanților cu cadrul legal și politicile naționale care guvernează serviciile de protecție socială.
 • Îmbunătățirea înțelegerii participanților cu privire la rolul serviciilor de protecție socială în abordarea provocărilor sociale și economice.
 • Echiparea participanților cu cunoștințe și instrumente necesare pentru a contribui eficient la inițiativele de protecție socială.

Responsabilitățile Trainerului: Trainerul selectat va fi responsabil pentru următoarele sarcini:

 • Dezvoltarea unui program de formare detaliat în concordanță cu obiectivele formării.
 • Pregătirea materialelor de formare, prezentărilor și a materialelor de suport.
 • Susținerea sesiunii de formare interactivă și captivantă.
 • Facilitarea discuțiilor, a studiilor de caz și a activităților de grup pentru a promova învățarea activă.
 • Evaluarea înțelegerii participanților și furnizarea de feedback atunci când este necesar.
 • Adaptarea conținutului formării la nevoile și nivelul de expertiză al participanților.
 • Asigurarea că formarea se desfășoară într-un mod profesionist și inclusiv.

Durata și Locația: Data și locația exactă va fi comunicată trainerului selectat. Formarea va fi realizată în mod fizic.

Termen limită de aplicare: Interesații sunt invitați să aplice până la data de 18 septembrie 2023. Propunerile trebuie să includă:

 • Conceptul programului, descriind în detaliu subiectele care vor fi abordate;
 • CV-ul candidatului (CV-ul trebuie să indice clar experiența formatorului în domeniul de referință);
 • Disponibilitate (date specifice) în lunile septembrie 2023 – octombrie 2023;
 • Cota de preț per zi de muncă.

Acestea trebuie depuse electronic la alexandru.rucsineanu@peopleinneed.net, cu referire la Introducere în Cadrul Legal Internațional și Național și Servicii de Protecție Socială în linia de Subiect.

Cerințe de Calificare și Experiență: Formatorul ideal ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe de calificare și să aibă experiența corespunzătoare:

 • Cunoștințe solide în cadrul legal internațional și național legat de serviciile de protecție socială.
 • Experiență dovedită în conducerea programelor de formare pe teme similare.
 • Abilități excelente de facilitare și prezentare.
 • Capacitatea de a adapta conținutul formării la contexte diverse și la niveluri variate de expertiză ale participanților, inclusiv pentru sectorul non-guvernamental.
 • Cunoașterea principiilor de învățare pentru adulți și a metodelor interactive de predare.
 • Abilități de comunicare și relaționare puternice.
 • Fluent în limba română.

Procesul de Selecție:

PIN va revizui toate aplicațiile primite și va selecta un formator pe baza calificărilor, experienței și a propunerii de cotă de preț per zi de muncă.

Candidații selectați pot fi invitați la interviu sau li se poate cere să furnizeze informații suplimentare.

Formatorul selectat va fi notificat până la data de 22 septembrie 2023.

Remunerație: Formatorul selectat va fi compensat conform unei cotizații de preț convenite pentru 1 zi de muncă, care va acoperi serviciile prestate, materialele de formare și alte cheltuieli relevante. Durata planificată a sesiunii de formare este indicată în zile lucrătoare (1 zi = 8 ore). Se va adăuga 1 zi suplimentară pentru pregătirea sesiunii și evaluarea testelor pre și post sesiune de formare.

Informații de Contact: Pentru întrebări sau informații suplimentare privind termenii de referință, vă rugăm să contactați pe Alexandru Rucșineanu, Ofițer de Proiect, la adresa de e-mail: alexandru.rucsineanu@peopleinneed.net, sau la telefon: +373 67737223.

Confidențialitate: Toate informațiile furnizate în cadrul aplicației și pe parcursul procesului de selecție vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul selecției formatorului.