BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției Cooperare Tehnică Externă și Colaborare BilateralăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției Cooperare Tehnică Externă și Colaborare Bilaterală

Scopul general al Direcției CTECB:

Direcția cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a activităților de cooperare tehnică externă a BNM, precum și a activităților de cooperare bilaterală a BNM cu alte bănci centrale și autorități de supraveghere, precum și alți parteneri externi.

Obiectivele postului:

Expertul principal al Direcției CTECB realizează atribuțiile sale în vederea stabilirii și menținerii a relațiilor bilaterale externe ale BNM, precum și efectuează alte sarcini la indicația șefului Direcției CTECB, a directorului DRIIE și/sau a membrului CE care patronează activitatea DRIIE desemnat conform ordinului guvernatorului BNM cu privire la atribuirea subdiviziunilor BNM. 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare complete în domeniul economiei și/sau în domeniul relațiilor internaționale, sau a dreptului internațional. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Stagiu de cel puțin 1 an în structurile administrației publice naționale sau în structurile internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, inclusiv în proiecte de asistență tehnică (beneficiar /donator de proiecte de asistență tehnică), sau în domeniul gestiunii proiectelor de asistență tehnică;
 3. Cunoașterea specificului activității instituțiilor financiare internaționale și altor organizații internaționale care au tangență cu atribuțiile  BNM;
 4. Cunoașterea particularităților de bază a procesului de integrare europeană;
 5. Cunoașterea particularităților ce țin de coordonarea asistenței tehnice externe acordate de comunitatea donatorilor;
 6. Cunoașterea  prevederilor legale cu privire la Banca Națională a Moldovei, privind activitatea entităților reglementate, licențiate și supravegheate de către BNM, privind reglementarea valutară etc. necesare pentru realizarea cu succes a atribuțiilor postului; 
 7. Cunoașterea atribuțiilor principalelor  autorități (instituții) publice ale Republicii Moldova (în special cele cu profil economic și financiar);
 8. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point; 
 9. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 10. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 11. Alte abilități și atitudini:
 • gândire ordonată și analitică, atenție la detalii, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, capacitate de învățare rapidă, capacitate de ascultare și spirit de analiză, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună; 
 • capacitate de a expune clar și concis, scris și verbal: constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației), capacitate de sinteză;
 • responsabilitate, obiectivitate, imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârşită, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate și adaptare la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, exigent cu sine, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă

Principalele atribuții funcționale:

 1. Întreprinderea acțiunilor privind inițierea și negocierea acordurilor de cooperare/ memorandumuri de înțelegere între BNM și alte bănci centrale, autorități de reglementare și supraveghere financiară din alte state, precum și cu alte entități externe, ce vizează activitatea generală a BNM;
 2. Monitorizarea implementării și ținerea evidenței tuturor acordurilor de cooperare/ memorandumurilor de înțelegere încheiate între BNM și alte bănci centrale, autorități de reglementare și supraveghere financiară din alte state, precum și cu alte entități externe;
 3. Monitorizarea participării reprezentanților BNM la formațiunile de lucru ale organizațiilor externe și informarea periodică a membrilor CE cu privire la aceasta;
 4. Asdigurarea întreprinderii măsurilor necesare în vederea bunei organizări a întâlnirilor din cadrul BNM și a evenimentelor asociate, desfășurate cu ocazia vizitelor reprezentanților partenerilor externi;
 5. Participarea în cadrul activităților de elaborare a documentelor de politici naționale de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova, precum și privind integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaționale;
 6. Asigurarea elaborării și redactării scrisorilor protocolare (de felicitare pentru numirea în funcție, mulțumire, colaborare, condoleanțe etc.) ce urmează a fi adresate partenerilor externi ai BNM;
 7. Asigurarea elaborării unor analize, sinteze, discursuri, prezentări și în limba română, rusă sau engleză, în legătură cu participarea membrilor CE, sau a altor reprezentanți ai BNM la diverse reuniuni şi forumuri, sau alte evenimente externe;
 8. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 24 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;
 2. Legislația aferentă activității entităților reglementate, autorizate și licențiate de către BNM, precum și cea aferentă realizării altor atribuții ale BNM;
 3. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0