AO Laolaltă anunță concurs de selectare a unui Trainer - Formator în cadrul proiectului - Sunt Voluntară!AO Laolaltă aunță concurs de selectare a unui Trainer - Formator în cadrul proiectului - Sunt Voluntară!

AO „Laolalta” (LAOLALTĂ) este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19” și este co-fondatoarea Inițiativei „Moldova pentru Pace” din primele zile are invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Misiunea organizației este să contribuie la o societate implicată prin programe și proiecte care capacitează cetățenele și cetățenii în mobilizare comunitară, bună conlucrare cu autoritățile și responsabilizare reciprocă.

LAOLALTĂ, în cadrul parteneriatului cu UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, implementează programe pentru oferirea suportului și accesul la servicii de protecție persoanelor refugiate din Ucraina. Proiectele implementate de LAOLALTĂ contribuie la creșterea gradului de integrare, participare și implicare a persoanelor refugiate. Parteneriatul este pentru perioada   1 iunie 2022 – 31 decembrie 2023.

Sarcini și livrabile:

 •     Dezvoltarea și livrarea instruirii pentru activitățile proiectului la următoarele subiecte: 
 1. curs introductiv de 2 ore despre voluntariat, în care împreună cu participantele vor stabili obiectivele proiectului și planificarea unei activități de voluntariat.
 2. curs de două zile care va include instruire despre implicarea femeilor în activități de voluntariat, abilități de advocacy și voluntariat ecologic.
 •     Va oferi suport pentru crearea de testimoniale din partea participanților, care vor fi promovate pe platformele de socializare pentru a împărtăși experiența și impactul pozitiv al proiectului.

 

Termenul de realizare:

Serviciile urmează să fie realizate în perioada septembrie - octombrie 2023

Competențe și calificări necesare:

 •     Experiență în formare, prioritar domeniul voluntariat, instruirea voluntarilor
 •     Cunoștințe solide despre problemele legate de gen, cultură, limbă și discriminare socială.
 •     Abilități excelente de interacțiune și comunicare
 •     Cunoașterea limbii ruse la un nivel avansat
 •     Responsabilitate, corectitudine și punctualitate

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 •       CV-ul actualizat incluzând date privind instruirile livrate (de maxim două-trei pagini) în format PDF
 •       Scrisoare de motivare (de maxim o pagină) în format PDF
 •       Numele la două persoane pentru recomandări

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de e-mail hr@laolalta.md până pe 13/09/2023, ora 18:00 

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Datele personale vor fi procesate de LAOLALTĂ doar pentru scopuri de angajare.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane a LAOLALTĂ  fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.