BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de supraveghere bancară continuăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de supraveghere bancară continuă

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare pentru studiile obţinute în Republica Moldova; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul bancar. Persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile menționate constituie un avantaj;;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de un an;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului principal al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

1. Evaluarea activității băncilor conform prevederilor Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor;

2.    Monitorizarea profilului de risc al băncilor, inclusiv supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor;

3.    Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte;

4.    Alte atribuții conform fișei postului.

 Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 26 septembrie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

1.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2.    Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

3.    Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018;

4.    Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0