A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs pentru selectarea unui/unei șofer/șoferițeA.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs pentru selectarea unui/unei șofer/șoferițe

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv:

Selectarea unui/unei șofer/șoferițe pentru asistarea și oferirea suportului necesar echipei CDF în implementarea activităților planificate.

Responsabilități și atribuții :

 • să asigure deplasările echipei CDF către localitățile/evenimentele planificate pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
 • să livrezi documente, poștă și alte lucruri către autorități publice centrale și locale, alți parteneri ai CDF;
 • să acorde sprijinul necesar în exercitarea activităţii echipei, în aspect de asistență administrativă;
 • să livreze materiale și diverse lucruri către angajații/beneficiarii/consultanții CDF.

Valori de bază:

 • respect;
 • integritate;
 • profesionalism;

Competențe de bază:

 • comunicare eficientă;
 • abilități excelente de conducere;
 • o bună cunoaștere a RCR;
 • cunoștințe elementare în reparații de vehicule;
 • punctualitate;

Cerințe față de candidată/candidat:

 • deținător/deținătoare de categoria B,C,D;
 • minimum 5 ani de experiență ca șofer/șoferiță;
 • experiență de lucru într-o organizație internațională, organizație necomercială, ambasadă ONU reprezintă un avantaj;
 • o bună cunoaștere a pachetelor de software de birou (MS Word, Excel etc.) reprezintă un avantaj;
 • cunoașterea fluentă a limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare reprezintă un avantaj;

 

  Dosarul candidatului va include:

 • CV, cu indicarea a 3 persoane de referință.

Aspecte organizaționale

Șoferul/șoferiță va lucra în cadrul oficiului CDF. Poziția este full-time.

Condiții de muncă:

 • Loc de muncă stabil cu un salariu atractiv pentru perioadă de 12 luni;
 • Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni până vineri;
 • Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova.

Dosarele de aplicare vor fi expediate până pe 15 septembrie 2023, ora 18:00 la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs șofer/șoferiță” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Informaţii suplimentare despre funcția vacantă pot fi obţinute la numărul de telefon 022 811 999 sau email concurs@cdf.md.

 

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.