HelpAge contractează consultant revizuire cadru normativ Centru de zi pentru persoane vârstniceHelpAge contractează consultant revizuire cadru normativ Centru de zi pentru persoane vârstnice

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea unui(ei) consultante pentru elaborarea/revizuirea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Serviciului social – Centru de zi pentru persoanele vârstnice  

Servicii solicitate: Consultanță pentru elaborarea unui raport de analiză și elaborare/revizuire a legislației și cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Serviciului social - Centrul de zi pentru persoane vârstnice

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International Moldova

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: septembrie – decembrie 2023

Context

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în toate sferele vieții și tindem să contribuim la o societate justă și echitabilă pentru toți, unde oamenii se bucură de drepturi și bunăstare, indiferent de vârstă și alte criterii. În acest sens, HelpAge stabilește parteneriate cu actori interesați, care cuprind grupuri de inițiative, alte ONG-uri, agenți economici și corporativi, autorități publice locale și naționale, donatori.

Unul din domeniile prioritizate de HelpAge International în Moldova și Platforma pentru Îmbătrânire Activă (din care fac parte 18 organizații) pe termen mediu este îmbunătățirea legislației privind asistența socială și serviciile sociale pentru persoane în etate și a accesului echitabil la acestea. În urma realizări mai multor analize în acest domeniu, au fost evidențiate serviciile sociale prioritare care necesită elaborare sau ajustare a legislației și cadrului normativ. Unul din aceste servicii este Centrul de zi pentru persoane vârstnice, a cărui cadrul normativ necesită a fi actualizat.

Sarcinile consultantului

 • Elaborarea metodologiei și a instrumentelor de colectare a informației și de consultare a părților interesate privind analiza cadrului normativ în vigoare privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice;
 • Elaborarea și prezentarea Draft-ului proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice şi a Standardelor minime de calitate;
 • Elaborarea și prezentarea Draft-ului Notei Informative la proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 569/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice şi a Standardelor minime de calitate;
 • Elaborarea/revizuirea și prezentarea Manualului operațional pentru organizarea și funcționarea Serviciului social Centru de zi pentru persoanele vârstnice care va include anexe (modele documente de evidență și fișe tip, procese-verbale, descrierea operațiunilor și instrucțiuni de aplicare ale standardelor minime ale serviciului);
 • Participarea la ședințe de lucru cu părțile interesate, reprezentanții instituției de resort, echipa organizației contractante, alții la necesitate;
 • Elaborarea și prezentarea draft-ului analizei privind elaborarea/revizuirea pachetului de documente aferente HG nr. 569/2013, cu accent pe constatări și recomandări (consultare internă);
 • Participarea la consultări asupra sarcinilor realizate cu părțile interesate, ajustarea documentelor conform propunerilor și comentariilor înaintate și definitivarea întregului pachet de documente.

Termenii de implementare și livrabilele:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

Septembrie

1

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Analiza HG nr. 569/2013 și consultarea internă a acesteia

Septembrie - octombrie

2

Raport de analiză cu constatări și propuneri de îmbunătățire și revizuire

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea și prezentarea Draft-ului proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 323/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice şi a Standardelor minime de calitate

Septembrie - noiembrie

7

Proiectul Hotărârii de Guvern

Nota informativă

Elaborarea și prezentarea Draft-ului Manualul Operațional pentru organizarea și funcționarea Serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice

Noiembrie

5

Manualul Operațional

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile

Octombrie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Consultarea raportului cu părțile interesate și definitivarea pachetului de documente

Noiembrie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Pachetul de documente revizuit (HG nr. 569/2013) și definitivat

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul asistenței sociale, științelor socio-umane, dreptului, administrației publice, sau alte studii relevante domeniului;
 • Cunoștințe avansate privind metodologia abordării prin prisma drepturilor omului și a legislației în domeniul asistenți sociale;
 • Cunoașterea situației din țară și a domeniilor privind drepturile și protecția socială a persoanelor vârstnice, măsurile Guvernului privind promovarea îmbătrânirii active și sănătoase;
 • Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării, evaluării și implementării actelor normative/politicilor publice naționale și locale;
 • Experiență în colaborarea cu ONG, autorități publice, prestatori de servicii;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.
 • Se vor aprecia cunoștințe specifice domeniului serviciilor sociale și a asistenței sociale a persoanelor în etate.
 • Abilități de realizare a consultărilor și moderare a ședințelor de lucru.

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net, cu detalierea cheltuielilor pe tipuri de costuri);
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, rapoarte de monitorizare/fezabilitate/audit pentru implementarea politicilor publice/actelor normative).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs expert cadru normativ Centru de Zi”, până la data de 13 septembrie 2023, inclusiv,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Procesul de selectare constă în organizarea concursului prin analiza ofertelor de către membrii comisiei de concurs, format din reprezentanți ai HelpAge International și ai MMPS, care vor aprecia experiența relevantă sarcinii, viziunea propusă pentru realizarea sarcinii și oferta financiară. Selectarea se încheie în perioadă de maximum 3 săptămânii de la expirarea termenului anunțului de recrutare și poate dura mai mult în cazul extinderii termenului de aplicare. Se anunță doar candidatul selectat.   

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această sarcină, fără a fi notificați. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

În conformitate cu politica de Salvgardare: HelpAge International își asumă angajamente de a proteja comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul, beneficiarii proiectelor noastre, și orice altă persoană vizată de activitatea noastră. Prin urmare, veți fi de asemenea responsabil(ă) pentru respectarea măsurilor de prevenire a abuzului și de respectarea principiilor promovate de HelpAge, astfel ca nicio persoană să nu fie afectată de implementarea proiectelor noastre sau a colaborării cu persoane terțe în cadrul activității noastre.