BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, reglementare și licențiere sisteme de plățiBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, reglementare și licențiere sisteme de plăți

Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:

 1. licenţierea societăților emitente de monedă electronică şi societăților de plată;
 2. reglementarea activităţii de prestare a serviciilor de plată a prestatorilor de servicii de plată și activitatea de emitere a monedei electronice a emitenților de monedă electronică (bănci, societăți emitente de monedă electronică şi societăți de plată);
 3. reglementarea activității sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare pe text SAPI) și a participanților din cadrul acestuia;
 4. dezvoltarea sistemelor și instrumentelor de plată din Republica Moldova prin: asigurarea mediului inovativ, atragerea noilor participanți, promovarea mediului concurențial și a plăților fără numerar, oferirea asistenței în aplicarea prevederilor legale.

 Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 2. Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar/economic/drept economic;
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și aptitudini.

Principalele atribuții:

 1. Analiza dosarului de documente și informații, precum și expunerea asupra conformării acestora cu legislația în vigoare în vederea licențierii societăților emitente de monedă electronică și societăților de plată;
 2. Elaborarea şi actualizarea actelor normative ce ţin de reglementarea în domeniul plăților a prestatorilor de servicii de plată;
 3. Colectarea și sistematizarea informației cu privire la necesitatea actualizării sau elaborării actelor normative cu privire la prestatorii de servicii de plată, la instrumentele de plată fără numerar și funcționarea SAPI;
 4. Examinarea cadrului legal UE legat de domeniul serviciilor de plată și elaborarea propunerilor de transpunere a cadrului UE în legislația autohtonă;
 5. Elaborarea propunerilor cu privire la facilitarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova;
 6. Executarea lucrărilor curente în cadrul direcției în conformitate cu fișa de post, actele normative ale Băncii Naționale şi legislația Republicii Moldova.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019;
 3. Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019;
 4. Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013;
 5. Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0