5 consultanți pentru verificarea calității lucrărilor cadastrale realizate în cadrul proiectului de înregistrare și evaluare funciarăUnitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară anunță 5 locuri vacante pentru poziția de Consultant pentru verificarea lucrărilor cadastrale executate în cadrul proiectului.

Sarcinile principale includ:

 1. Controlul calității măsurătorilor terestre, în volum de 10% din cantitatea obiectelor pentru care s-au executat măsurători;
 2. Verificarea bunurilor imobile cu numere cadastrale convenționale;
 3. Verificarea bunurilor imobile recepționate anterior pentru care se modifică caracteristicile tehnice;
 4. Controlul respectării cerințelor actelor normative la elaborarea planului geometric;
 5.  Verificarea corectitudinii identificării titularilor de drepturi, în volum de 10% din volumul total al bunurilor imobile identificate primar;
 6. Verificarea corespunderii datelor din raportul datelor colectate despre caracteristicile tehnice a construcțiilor în scopul evaluării cu cele din natură, în volum de 10% din volumul total al bunurilor imobile;
 7.  Verificarea respectării regulilor de stabilire a hotarelor UAT, intravilanului şi a întovărășirilor pomicole;
 8. Verificarea respectării principiului proporționalității la executarea lucrărilor cadastrale în vederea corectarea erorilor generate de suprapunerea planurilor cadastrale;
 9. Documentarea verificării.

Criteriile de calificare:

Cerințe obligatorii:

 • Pregătirea profesională - studii superioare în domeniul cadastrului, organizării teritoriului, construcții, geodezie, juridic sau alte domenii relevante sarcinii;

Alte abilități şi calități:

 • cunoașterea limbii române și limbii ruse;
 • utilizarea software specializate MS Office, CAD, GIS;
 • capacități de analiză, sinteză și comunicare;
 • onestitate, obiectivitate, punctualitate, responsabilitate, receptivitate la idei noi, conlucrarea în echipă.

Cerințe speciale, care constituie un avantaj:

 • experiența în domeniului cadastrului sau experiență în organizarea teritoriului sau reglementarea regimului funciar;
 • cunoașterea utilajului geodezic
 • cunoașterea limbii engleze;
 • posesor a permisului de conducere și auto personal.

Condiții speciale:

Consultantul nu trebuie să fie angajat al ASP sau ai altei autorități publice.

5. METODA DE SELECTARE

Procedura de selectare al Consultantului se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, (CV-urile și scrisoarea de intenție, copii a documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară)), indicând PÎEF Consultant individual pentru verificarea calității.

Expresiile de interes trebuie depuse în forma scrisă la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, nu mai târziu de 24 august 2023. 

Articol adaugat de: Olga Chimirciuc