BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator al Direcției Cooperare Tehnică Externă și Colaborare BilateralăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator al Direcției Cooperare Tehnică Externă și Colaborare Bilaterală

Scopul general al Direcției CTECB:

Direcția cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a activităților de cooperare tehnică externă a BNM, precum și a activităților de cooperare bilaterală a BNM cu alte bănci centrale și autorități de supraveghere, precum și alți parteneri externi.

Obiectivele postului:

Expertul coordonator al Direcției CTECB realizează atribuțiile sale în domeniul cooperării tehnice externe, precum și efectuează alte sarcini aferente la indicația șefului Direcției CTECB, a directorului DRIIE și/sau a membrului CE care patronează activitatea DRIIE desemnat conform ordinului guvernatorului BNM cu privire la atribuirea subdiviziunilor BNM. 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economiei și/sau în domeniul relațiilor internaționale, sau a dreptului internațional. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Cunoașterea specificului activității instituțiilor financiare internaționale și altor organizații internaționale care au tangență cu atribuțiile  BNM;
 3. Cunoașterea particularităților de bază a procesului de integrare europeană;
 4. Cunoașterea particularităților ce țin de coordonarea asistenței tehnice externe acordate de comunitatea donatorilor;
 5. Cunoașterea  prevederilor legale cu privire la Banca Națională a Moldovei, privind activitatea entităților reglementate, licențiate și supravegheate de către BNM, privind reglementarea valutară etc. necesare pentru realizarea cu succes a atribuțiilor postului; 
 6. Cunoașterea atribuțiilor principalelor  autorități (instituții) publice ale Republicii Moldova (în special cele cu profil economic și financiar);
 7. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point; 
 8. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 9. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 10. Alte abilități și atitudini:
 • gândire ordonată și analitică, atenție la detalii, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, capacitate de învățare rapidă, capacitate de ascultare și spirit de analiză, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună; 
 • capacitate de a expune clar și concis, scris și verbal: constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației), capacitate de sinteză;
 • responsabilitate, obiectivitate, imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârşită, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate și adaptare la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, exigent cu sine, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

  • Studii de master în desfășurare sau finalizate pentru absolvenții sistemului Bologna;

Principalele atribuții funcționale:

 1. Cooperarea cu partenerii externi de dezvoltare în vederea solicitării și beneficierii de asistență tehnică externă;
 2. Coordonarea și gestiunarea (prin planificarea, solicitarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor) tuturor misiunilor de asistență tehnică externă de care beneficiază BNM, sau este oferită de către BNM;
 3. Monitorizarea participării reprezentanților BNM la formațiunile de lucru ale organizațiilor externe și informarea periodică a membrilor CE cu privire la aceasta;
 4. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea bunei organizări a întâlnirilor din cadrul BNM și a evenimentelor asociate, desfășurate cu ocazia vizitelor reprezentanților partenerilor externi;
 5. Elaborarea și redactarea scrisorilor protocolare (de felicitare pentru numirea în funcție, mulțumire, colaborare, condoleanțe etc.) ce urmează a fi adresate partenerilor externi ai BNM;
 6. Elaborarea unor analize, sinteze, discursuri, prezentări și în limba română, rusă sau engleză, în legătură cu participarea membrilor CE, sau a altor reprezentanți ai BNM la diverse reuniuni şi forumuri, sau alte evenimente externe;
 7. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 04 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;
 2. Legislația aferentă activității entităților reglementate, autorizate și licențiate de către BNM, precum și cea aferentă realizării altor atribuții ale BNM;
 3. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0