Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant/unei consultante sau a unei echipe de facilitatori/mentori pentru a implementa un program de antreprenoriat pentru elevi în perioada august - octombrie 2023.Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant/unei consultante sau a unei echipe de facilitatori/mentori pentru a implementa un program de antreprenoriat pentru elevi în perioada august - octombrie 2023.

Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova.

Perioada de implementare a proiectului: februarie 2021 – ianuarie 2024 (36 luni) 

Tipul contractului: Contract de prestări servicii

Durata contractului: august 2023 – octombrie 2023

Despre Terre des hommes Moldova:

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 50 de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției pentru copii, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc.  

În ultimii ani, Tdh Moldova, împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor; capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret; capacitarea școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică; împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel ca aceștia să-și dezvolte reziliența, iar vocea lor să fie auzită în comunitate și de către factorii de decizie.  

Scurtă descriere a proiectului: 

Obiectivul general al proiectului JOBOTECA - în cadrul căruia se va elabora programul de instruire - se axează pe îmbunătățirea participării adolescenților și a tinerilor în societatea și economia națională prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Republica Moldova. 

Jobotecile („job libraries” - „biblioteci de carieră”) sunt spații prietenoase tinerilor, create în școli și echipate cu instrumentele necesare pentru desfășurarea sesiunilor online și offline, unde tinerii sa ia cunoștință de potențialele direcții de carieră. Programul pilot JOBOTECA este orientat spre a spori accesul la educație al tinerilor, la oportunități de formare și participare a acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc și a contribui la un acces mai larg la piața muncii a tinerilor în Moldova. 

Proiectul se aliniază la politicile și strategiile UE privind pregătirea tinerilor pentru viața de adult, încadrarea în câmpul muncii și necesitatea integrării creativității, inovației și antreprenoriatului în programele școlare.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor, tinerilor, profesioniștilor de la nivel local, a mediului de afaceri și a comunității în întregime.

Programul este implementat în 25 instituții de învățământ, din 5 raioane din Moldova: Soroca, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Căușeni.

Responsabilitățile consultantului/consultantei sau a echipei de consultanți: 

  1. Consolidarea competențelor antreprenoriale a unui grup de 25 de adolescenți din comunitățile partenere în proiect și facilitarea dezvoltării ideilor de afaceri.
  2. Ghidarea tinerilor și echipelor lor de la nivel local pe toată perioada programului și pregătirea acestora pentru participarea la concursul ideilor de afaceri organizat de Tdh Moldova în cadrul proiectului Joboteca.
  3. Facilitarea concursului de selecție a ideilor de inovare și business.

Perioada de realizare a sarcinilor: 

 

Activitatea

Perioada

1.

Elaborarea agendei și a suportului de curs pentru 3 zile de instruire în cadrul școlii de vară de inovare și business.

11-15 August 2023

2.

Realizarea unei școli de vară de 3 zile pentru un grup de 25 de elevi. Realizarea raportului de instruire.

18 - 20 August 2023

3.

Realizarea a 4 ateliere suplimentare de instruire, de o zi, la nivel local, în raioanele Căușeni, Călărași, Strășeni și Soroca pentru elevii implicați în program.

Septembrie 2023

4.

Suport tehnic și mentorat în regim online, pe parcursul a 2 luni, pentru tinerii și echipele care vor dezvolta idei de afaceri.

Septembrie - octombrie 2023

5.

Facilitarea concursului de selectare a ideilor de afaceri câștigătoare conform regulamentului elaborat de Tdh Moldova (octombrie 2023).

Octombrie 2023

6.

Elaborarea unui raport privind activitățile realizate în cadrul contractului.

Octombrie 2023

 

Cerințe față de candidați/candidate:

  1. Experiență și cunoștințe relevante în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor.
  2. Experiență de lucru cu tinerii și livrarea informațiilor prin metode non-formale și atractive tinerilor.
  3. Cunoașterea limbii române și abilități bune de comunicare.

Persoanele interesate, care întrunesc condițiile specificate, sunt invitate să expedieze:

  • CV-ul consultantului/consultantei sau, în cazul echipelor de consultanți, al fiecărui membru.
  • Oferta financiară pentru realizarea sarcinilor solicitate.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.org , până la data de 10 august 2023, cu mențiunea „Consultant/consultantă program de antreprenoriat pentru tineri” + numele și prenumele dvs.

*Se vor lua în considerare doar dosarele complete și depuse în termen.
*Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Terre des hommes oferă șanse egale pentru toate persoanele calificate, indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate, gen.

Pentru alte detalii și informații ne puteți contacta la emailul: andrei.didenco@tdh.org sau la nr. de telefon: 069 137 222

Politica de protecție a copiilor

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul/candidata selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, persoana selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.


Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Prin expedierea candidaturii, sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate în cadrul procesului de recrutare. Toate documentele pe care vi le vom solicita la diferite etape ale procesului de recrutare vor fi folosite doar în acest scop.

Tot personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de faptul că se aplică normele de protecție a datelor și că informațiile personale vor fi tratate în mod confidențial. În conformitate cu politica noastră, vom păstra documentele de candidatură doar pe perioada recrutării.