BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției consolidarea supravegherii financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Obiectivele postului sunt:

Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și a Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA).

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1)       Studii și experiență:

-         Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul financiar-economic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

-         Experiență de minim trei ani în domeniul financiar –economic, experiența în domeniul asigurărilor va constitui un avantaj;

-         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri eficiente;

-         Cunoştinţe generale cu privire la asigurarea supravegherii prudențiale în domeniul asigurărilor;

-         Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

-         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

-         Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

2)      Competențe comportamentale:

-         Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

-         Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-         Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a riscurilor la care se pot expune participanții profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Principalele atribuții funcționale:

-         Studierea  cadrului normativ autohton (primar și secundar) și cadrului normativ european aferent domeniului de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent acestui domeniu;

-         Participarea la diverse activități (întruniri/strategii/planuri de acțiuni) aferente transferului de competențe către BNM ce țin de domeniul supravegherii  participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA;

-         Contribuie la promovarea recomandărilor organizaţiilor financiare internaţionale, precum şi standardelor internaţionale general acceptate privind supravegherea participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA;

-         Participarea la elaborarea proceselor, regulamentelor și procedurilor interne aferente supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și  BNAA;

-         Identificarea necesitaților de relații de cooperare naționale și internaționale în domeniul supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. LEGEA nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. LEGEA nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 3. LEGEA nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;
 4. LEGEA nr. 178 din 11.09.2020 pentru modificarea unor acte normative;
 5. LEGEA nr. 129 din  13.07.2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0