BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal, Direcţia dezvoltarea supravegherii altor instituţii financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal, Direcţia dezvoltarea supravegherii altor instituţii financiare

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul juridic;
 • Cunoștințe profesionale actualizate cu regularitate;
 • Cunoștințe generale cu privire la desfășurarea procedurilor de control, cunoașterea principiilor de supraveghere;z
 • Cunoașterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Cunoaşterea limbii române la nivel avansat și a limbii engleze la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

Competențe comportamentale:

 • Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

 1. Acordarea consultanței în privința constatărilor identificate de angajații Direcției în cadrul controalelor pe teren și din oficiu și încadrarea încălcărilor conform prevederilor stabilite de actele normative;
 2. Examinarea proiectelor rapoartelor de control și dosarelor administrative, în vederea asigurării corectitudinii și coerenței întocmirii acestora;
 3. Examinarea/ajustarea proiectelor de acte administrative individuale aferente controalelor pe teren și din oficiu, inclusiv a propunerilor privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul atribuit, în conformitate cu actele normative;
 4. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin nemijlocit de activitatea Direcției;
 5. Acordarea consultanței juridice în cadrul Direcției și alte sarcini cu caracter juridic.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 04 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 3. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 4. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 5. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.  

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0