Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist/ă Management InternSolidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist/ă Management Intern

 1. Context 

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați: Ce facem | Solidarity Fund PL 

 1. Scopul poziției 

Asigurarea funcționalității resurselor interne ale organizației, eficientizarea comunicării interne și oferirea suportului local IT, în scopul bunei desfășurări ale activității organizației. 

 1. Sarcini și responsabilități: 
 • Administrarea și coordonarea activităților din cadrul oficiului SFPL în Moldova;  
 • Obținerea abordărilor privind diverse situații apărute în cadrul oficiului;  
 • Asigurarea realizării achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru buna funcționare a oficiului sau activităților pentru echipă, reieșind din necesitățile organizației;  
 • Contribuirea la elaborarea, ajustarea și implementarea politicilor și altor acte normative interne din cadrul organizației; 
 • Oferirea suportului în conceptualizarea și elaborarea instrumentelor de eficientizare a proceselor interne; 
 • Administrarea echipamentul de birou, inclusiv IT şi încheierea contractelor de servicii şi mentenanță pentru acestea;  
 • Păstrarea evidenței și efectuarea procesului de inventariere privind mijloacele fixe, obiectele și echipamentul din cadrul oficiului; 
 • Asigurarea corespondenței prin recepționarea apelurilor și gestionarea poștei electronice generale a organizației;   
 • Elaborarea de scrisori, ordine, decizii și asigurarea evidenței acestora în cadrul organizației;  
 • Comunicarea cu proprietarul imobilului în care se află oficiul, cu poliția, cu pompieri, cu firmele de pază și intervenție sau alte instituții relevante;  
 • Asigurarea mentenanței ordinii şi curățeniei în cadrul oficiului;  
 • Efectuarea aranjamentelor de ordin logistic pentru ședințe şi întâlniri;  
 • Asigurarea procesul de arhivare a documentelor interne din cadrul organizației; 
 • Păstrarea evidenței documentelor interne în registre și alte baze de date; 
 • Gestionarea procesul de semnare electronică a documentelor și în unele cazuri olografă; 
 • Oferirea suportului în desfășurarea procesului de integrare (onboarding) a noilor angajați; 
 • Asigurarea aprovizionării angajaților cu toate materialele necesare pentru o bună desfășurare a activității;  
 • Efectuarea altor activități de logistică, operaționale. 
 1. Oportunități:   
 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 
 • Posibilitatea de creștere profesională;   
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;  
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  
 1. Competențe și calificări necesare:  
 • Studii superioare în economie, management, business și administrarea afacerilor sau alte domenii conexe, resurse umane (va constitui un avantaj);   
 • Experiență de lucru similară de min. 1 an;   
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză (constituie avantaj);  
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox, etc.); 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Responsabilitate și punctualitate;  
 • Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților.  
 1. Dosarul de aplicare va conține: 

CV-ul actualizat; O scrisoare de intenție (max. 1 pagină) care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului/-tei de a ocupa postul în cauză.  

 1. Procedura de aplicare:  

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic până la data de 30 mai 2023, ora locală 09:00, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea în subiectul mesajului: Specialist/ă Management Intern. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.