Solidarity Fund PL în Moldova angajează - Specialist/ă Comunicare și PRSolidarity Fund PL în Moldova angajează - Specialist/ă Comunicare și PR

Context 

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația  a obținut certificarea Comisiei Europene (EU Pillar Assessment), astfel devenind partener de implementare pentru Comisia Europeană în cadrul managementului indirect. 

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați https://solidarityfund.md/ 

Scopul poziției 

Planificarea eficientă și asigurarea promovării calitative a proiectului EU4 Moldova Resilience – secure state,  resilient communities, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, venind în suport și conlucrând cu Managerul de Proiect. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Elaborarea strategiilor de comunicare în cadrul proiectului implementat de SFPL în MD, în conformitate cu viziunea și abordarea Organizației față de cooperarea pentru dezvoltare și cerințele contractuale ale partenerilor și asigură suport în raportarea către partenerii de dezvoltare; 
 • Elaborarea materialelor de comunicare (articole, știri, istorii de succes, broșuri, infografice etc., în funcție de necesitate) și promovarea activităților realizate în cadrul proiectului implementat, cu suportul managerului de proiect; 
 • Elaborarea articolelor pentru buletinele de știri ale partenerilor de dezvoltare; 
 • Asigurarea suportului în elaborarea video-urilor de informare și promovare a activităților, precum și a istoriilor partenerilor locali în cadrul proiectului, în colaborare cu echipa de proiect; 
 • Asigurarea vizibilității și promovării Organizației și proiectului în cadrul evenimentelor organizate , inclusiv aspecte logistice, asigurarea serviciilor de fotografiere, producerea materialelor promoționale și gestionarea relației cu mass-media; 
 • Crearea și postarea de conținut pe rețelele de socializare ale organizației cu principalele mesaje de comunicare identificate și promovate în comun cu partenerii de implementare; 
 • Coordonarea și asigurarea conformității dezvoltării materialelor de comunicare și promoționale cu cerințele de branding și marcare ale proiectului în desfășurare; 
 • Dezvoltarea unor relații bune de colaborare cu partenerii de dezvoltare și implementare a proiectelor; 
 • Stabilirea contactelor şi comunicarea eficientă cu mass-media pentru asigurarea vizibilității proiectului; 
 • Cooperare cu Managerul Unității de Comunicare și PR și Managerii de Proiecte; 
 • Alte sarcini, desemnate de Managerul de Proiect în conformitate cu calificările și scopul contractului. 

Oportunități:   

 • Dezvoltare profesională continuă cu suportul echipei de implementare și a colegelor din PR și Comunicare; 
 • Promovarea și explorarea instrumentelor inovative, implementate în comunitățile locale; 
 • Networking cu partenerii locali și de implementare; 
 • Lucru într-un mediu dinamic, flexibil. 

Competențe și calificări necesare:  

 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (comunicare, relații publice, marketing, științe sociale, jurnalism sau alte domenii conexe);   
 • Experiență în domeniul comunicării de minim 2 ani; 
 • Experiență de lucru în proiecte, inclusiv finanțate de Uniunea European; 
 • Experiență și cunoștințe de operare cu instrumente de design grafic pentru dezvoltarea materialelor de vizibilitate (ex. Canva, Piktochart etc.);  
 • Fluență în limba română, nivel de limba engleză B2/C1– scris și conversațional, nivel de limbă rusă B2/C1– scris și conversațional, cunoașterea limbii poloneze constituie avantaj; 
 • Experiență în gestionarea Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn); 
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Abilități de lucru cu fotografii și fișiere video (executare, editare etc.), va constitui un avantaj; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă, comunicare asertivă și responsabilitate; 
 • Atenție la detalii și flexibilitate. 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și exemple a două materiale de PR și Comunicare) în format electronic până la data de 15 aprilie 2024, ora locală 23:59, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea în subiectul mesajului: Specialist/ă Comunicare și PR. 


Mai multe detalii despre criteriile de evaluare a dosarelor și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Procedura de selecție și evaluare:  

Echipa de recrutare analizează individual conținutul documentelor și concordanța cu ToR și decide lista celor invitați la prima etapă a interviului, iar în unele cazuri, ambele etape ale interviurilor sunt comasate într-un singur interviu.   

La prima etapă a interviurilor cu echipa de recrutare aceasta verifică informația relevantă în contextul angajării și corespunderea competențelor candidatului cu cerințele postului vacant, precum și motivația acestuia. După caz, candidatului i se cere să realizeze o sarcină, stabilind termenii și condițiile de realizare. Echipa de recrutare selectează candidații care trec la următoarea etapa a interviului.  

A doua etapă a interviurilor cu managementul organizației constituie ultima etapă a procesului de recrutare unde se discută așteptările candidaților (financiare și altele) și se vor negocia condițiile contractuale.  

Vă informăm că, conform grilei de salarizare a organizației, remunerarea lunară pentru Specialist/ă Comunicare și PR (nivel de calificare – Specialist) constituie de la 23 184,00 până la 29 808,00 MDL brut, în funcție de competențele și experiența candidatului.  

*Candidații selectați în urma evaluării dosarelor vor fi contactați și invitați la interviu.   

** Candidatul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la dosar sunt confidențiale.    

***Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de recrutare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md.  

****Procesul de recrutare se va desfășura astfel încât să se evite discriminarea pe criterii de sex, vârstă, handicap, rasă, religie, naționalitate, convingeri politice, apartenență sindicală, origine etnică, confesiune religioasă, orientare sexuală, identitate de gen, angajare temporară sau permanentă, sau cu normă întreagă sau parțială - sub formă directă sau indirectă.