Angajăm șef secție voluntariat la Centrul Municipal de Tineret ChișinăuCerințe: 

 • să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;
 • să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 • să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 • să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 • abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 • adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 • alte cerințe stipulate în fișa postului.


Responsabilități:  

 • asigură și organizează activitatea secției;
 • elaborează Planul de activitate al secției și poartă responsabilitatea îndeplinirea acestuia
 • aprobă planurile de activitate ale specialiștilor principali angajați în secție;
 • colaborează cu specialiștii principali din Centrele de tineret din sectoare privind implementarea calitativă a programelor și activităților pentru tineri;
 • elaborează fișa de post a angajaților din cadrul secției;
 • gestionează documentația secției;
 • întocmește rapoarte despre activitatea secției;

Depunerea actelor:

Formularul de participare (conform anexei nr.1 la Instrucțiune), copia buletinului de identitate și declarația prin care confirmă că a luat cunoștință de condițiile legale și criteriile de organizare a interviului, vor fi depuse la adresa: str. M.Dosoftei,99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com, până la data de 15 mai 2023, ora 17:00. Pentru mai multe detalii, rugăm să ne contactați la telefonul: 022 923 555

În ziua interviului candidații prezintă documentele personale pentru verificarea veridicității datelor indicate în formularul de participare, după cum urmează:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă și alte acte ce atestă vechimea în muncă și activitatea de voluntariat;
 • copiile documentelor ce justifică studiile, perfecționări și stagii;
 • scrisoare de motivație;
 • scrisoare de recomandare;