MOVCA anuntă concurs de angajare a expertului juridic în cadrul proiectuluiAnunț de angajare a expertului juridic în cadrul Proiectului “facilitarea activității de advocacy în elaborarea cadrului legislativ pentru sectorul agriculturii ecologice”

Scopul general al postului

Asigurarea suportului juridic la expertizarea proiectelor și elaborarea de propuneri de revizuirea cadrului normativ în conformitate cu obiectivele de dezvoltare a agriculturii ecologice și pe domenii conexe de interes pentru asociație și producătorii ecologici.

Sarcini de bază

 • Expertizarea și elaborarea recomandărilor și promovarea cadrului normativ corespunzător necesităților de dezvoltare a agriculturii ecologice și în conformitate cu practica europeană;

 • Asigurarea consultării și ghidării Asociației pe probleme ce ține de organizare a activității;

 • Instruire și formare.

Atribuții de serviciu  

 • Expertizarea, elaborarea și promovarea propunerilor și recomandărilor asupra proiectelor cadrului legislativ normativ în domeniul agriculturii ecologice, în conformitate cu necesitățile și prioritățile sectorului reieșind din interesele de dezvoltare pe întreg lanțul valoric ecologic;

 • Elaborarea analizei, recomandărilor și asigurarea suportului în armonizarea legislației naționale în domeniul agriculturii ecologice la cea comunitară;

 • Contribuie și coordonează elaborarea comentariilor, analizelor de acte juridice și normative pe domeniul de interes al Asociație;

 • Participă și/sau asigură suport în reprezentarea poziției Asociației la dezbateri, ședințe relevante activităților strategice Asociației;

 • Cooperează, în vederea realizării atribuțiilor, cu personalul Proiectului, inclusiv alți experți antrenați.

 • Participarea în cadrul grupurile de lucru de avizare a proiectelor cadrului legislativ normativ ce ar favoriza mediul de afaceri din domeniul agriculturii ecologice.

 • Asigură suport în implementarea programului de instruiri al Proiectului, inclusiv prin elaborarea materialelor necesare pe domeniul de competență;

 • Participă în calitate de formator sau participant la activitățile de instruire organizate de Asociație;

 • Participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu directorul executiv al Asociației.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare în drept, administrație publică, economie, agricultură sau alte domenii conexe.

 • Minimum 3 ani de experiență în domenii relevante funcției, inclusiv conexe domeniului agricol. Acestea pot să includă: activități de elaborare a cadrului legislativ normativ, promovare a inițiativelor de modificari legislative, coordonare și promovare activităților pe domeniul agricol ș.a.;

 • Cunoașterea limbii române, engleze (scris și vorbit), și ruse (vorbit);

 • Cunoștințe și înțelegerea legislației domeniul agricol și ecologic;

 • Abilități analitice, de planificare și cercetare;

 • Spirit de echipă, flexibilitate, capacități de comunicare și aptitudini organizatorice;

 • Abilități de comunicare publică.

Termeni de contractare: Candidatul/a va fi contractat/ă  pe perioada de 6 luni, cu implicare parțială.

Procedura de aplicare:  Data limită de prezentare a dosarului este 12 mai, 2023. Dosarul de aplicare va conține CV-ul actualizat în limba română sau engleză și oferta financiară. 

Dosarul de angajare urmează a fi expediat la adresa de email info@movca.org , cu subiectul “Expert juridic„  

Detalii la link: https://drive.google.com/file/d/1nGTFTBogPH2OfM0VfRIXIfMNYud280xb/view?usp=share_link