Termen extins! AO Asociatia de Educatie Civica "Viitorul Incepe Azi" anunta concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului de cartare a sistemului educational din mun. UngheniTermenii de referință (ToR)

 

privind selectarea unui expert pentru elaborarea studiului de cartare

a sistemului educațional din mun. Ungheni

 

Context:

AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” implementează în perioada Ianuarie 2023 - Septembrie 2023, proiectul “Acces digital la educație în mun. Ungheni”. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului de Granturi Locale (PGL) oferit în cadrul proiectului „Societatea civilă împotriva corupției” implementat de Centrul „CONTACT” în Regiunea de Dezvoltare Centru din fondurile ofeite în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” care se implementează cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scopul proiectului este digitalizarea serviciul de înscriere online în grădinițele din mun. Ungheni. Unul din obiectivele proiectului este îmbunătățirea planificării operaționale și strategice în domeniul infrastructurii educaționale a mun. Ungheni, prin efectuarea unei analize detaliate a situației actuale a districtelor școlare pentru înscrierea copiilor în instituțiile de educație timpurie, primare și gimnaziale, cu implicarea tuturor actorilor implicați în proces. În procesul elaborării studiului, se va analiza modul în care sunt decupate districtele școlare în mun. Ungheni și, după caz, se va propune reducaparea acestora reieșind din situația urbanistică actuală.

Sarcina expertului:

1. Analiza cadrului legal și a altor acte relevante, practicile naționale, pentru acest subiect;

2. Elaborarea structurii și proiectului de metodologie a studiului;

3. Desfășurarea de interviuri a părților interesate conform metodologiei aprobate;

4. Ieșiri în teren pentru a analiza cum sunt arondate districtele școlare;

5. Desfășurarea de sesiuni de consultanții cu beneficiarii (managerii de instituții de învățământ, părinți, APL);

6. Colectarea și analiza datelor relevante din diferite surse și prognoza statistică privind numărul de cereri care urmează să fie analizate de către directorii de școli și grădinițe, reieșind și din planul urbanistic al localității și al districtelor școlare;

7. Elaborarea concluziilor și recomandărilor referitor la districtele școlare actuale și viziuni de redecupare pentru a îmbunătăți procesul de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor în instituțiile de învățământ.

Documente livrabile:

Studiu privind cartarea sistemului educațional din mun. Ungheni, în format electronic.

Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute mai sus într-un volum de timp de aprox. 25 zile lucrătoare pe parcursul lunilor martie-aprilie 2023.

Termenul limită de prezentare a rezultatelor/livrabilelor: 15 mai 2023.

Limba în care va fi prezentată documentul: limba română.

Expertul va ține cont de următoarele elemente:

1. Implicare. Expertul se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.

2. Coordonare. Expertul va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect și cu grupurile care urmează a fi abordate pentru realizarea sarcinilor adiacente acestei activități.

3. Acuratețe. Expertul va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate.

4. Respectarea termenilor. Expertul va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în

termenii de referință și de prezentare a livrabilului final.

Cerințe față de candidați:

1. Studii superioare în drept, sociologie, științe politice sau asistență socială.

2. Experiență în elaborarea de studii/sinteze de politici publice;

3. Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici educaționale;

4. Experiență de lucru în cercetare, management educațional sau social, sau în cadrul ONG-urilor active în domeniul social și al educației, vizibile la nivel național.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

1. Viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților din ToR (concept succint pe 1 pagină);

2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;

3. Oferta financiară în MDL (brut).

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronic dosarul pe adresa:

costin.stratulat@gmail.com cu menţiunea “Concurs – Cartarea sistemului educațional”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 23 martie 2023, orele 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 28

martie 2023, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Persoane de contact:

Constatin Stratulat, coordonator proiect, telefon +37369330178