Concurs de selectare expert în elaborarea Strategiei raionale/locale pentru dezvoltarea sectorului de tineret în raionul Anenii NoiContext: A fost dat startul proiectului „Strategii pentru TINEri” desfășurat de AO „Asociația Internațională a Tinerilor” în cadrul proiectului ,,Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova", implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund                                                                                                 

Scopul proiectului este de a sensibiliza decidenții politici și autoritățile publice din Anenii Noi, Rezina și Orhei cu privire la importanța elaborării și implementării strategiilor de tineret în   comunitățile lor și de a monitoriza implementarea celor două strategii deja existente.

Pentru realizarea proiectului Asociația este în căutarea unui Expert/expertă sau grup de experți în elaborarea Strategiei Raionale de Tineret Anenii Noi.

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.

Analiza necesităților tinerilor din raionul Anenii Noi (interviuri, focus grupuri)

1 Draft al analizei

30.mar.23

1 Analiză a problemelor principale final

05.apr.23

2.

Strategiei raionale pentru dezvoltarea sectorului de tineret în raionul Anenii Noi

1 Draft strategie

10.apr.23

1 Strategie document Final

25.apr.23

Cerințe față de expert/expertă sau grupul de experți:

 • Cunoașterea tehnicii legislative; 
 • Cunoașterea procesului bugetar al APL;
 • Abilități excelente de analiză; 
 • Activități anterioare în colaborare cu instituții de resort; 
 • Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel local, național și european; 
 • Experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj; 
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate;
 • Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice;
 • Capacitatea de realizare a livrabilelor;
 • Oferta financiară.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul aplicantului/organizației; 
 2. Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru; 
 3. Trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu; 
 1. Oferta financiară în MDL net/per zi, pentru prestarea serviciilor conform tabelului de jos:
Livrabile

Nr. zile

Preț în  MDL/ Net per zi

Preț total MDL

 Strategia raională pentru dezvoltarea sectorului de tineret în raionul Anenii Noi

     

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 15 martie 2023, prin e-mail la aitrmoldova2019@gmail.com cu mențiunea „Strategia de tineret Anenii Noi”.   

Pentru informații suplimentare: Grigore Rînja, Coordonator de proiect, tel: 062141470

Articol adaugat de: Asociația Internațională a Tinerilor AO