BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal responsabil de suport si calitate TICBNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal responsabil de suport si calitate TIC

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii:

 • acces și calitate  gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;
 • consultanță, asistență și suport – asistență în utilizarea SI/TI, instruire utilizatori, deservire tehnică, asistență și suport IT în cadrul evenimentelor online/offline, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC.

Atribuții de bază:

 • Înregistrarea identității în SI, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului aprobat la resursele SI BNM pentru utilizatori;
 • Efectuarea lucrărilor de instalare și reînnoirea periodică sau la necesitate a softului aprobat pe PC, Terminale și dispozitive mobile ale utilizatorilor în corespundere cu instrucțiunile și normele în vigoare;
 • Elaborarea și aprobarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate.
 • Monitorizarea utilizării resurselor SI BNM aflate în exploatare de către utilizatori;
 • Înregistrarea și analiza solicitărilor privind comoditatea, timpul de răspuns și viteza de lucru al aplicațiilor, sistemelor, resurselor;
 • Consolidarea și sistematizarea solicitărilor, crearea propunerilor pentru implementare, dezvoltare, upgrade sau includerea în planul pentru achiziții a soluțiilor necesare
 • Implicarea activă și eficientă în toate activitățile Direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a consultanților Direcției.

 Cerițe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul IT;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice:  limba română-fluent;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbilor rusă și engleză;
 • Experiență specifică în domeniiul Administrare SI;
 • Cunoștințe privind administrarea: Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;
 • Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft),
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001).
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.);

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 29 martie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0