BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Scopul direcției:

Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale și altor operațiuni valutare ale BNM, efectuarea controlului asupra respectării structurii și limitelor pe investiții și operațiuni în cadrul managementului rezervelor valutare; implementarea politicii monetare prin asigurarea unei bune gestionări a regimului rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea dinamicii unor indicatori ai pieței monetare și valutare; participarea la elaborarea, în limitele competenței Departamentului, a situațiilor financiare ale BNM.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2. Experiență de muncă în domeniul economico-financiar de cel puțin 1 an;

3. Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone, în special, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea privind reglementarea valutară, Legea privind activitatea băncilor.

4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel;

5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat.

6. Alte abilități și atitudini: perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experienţă în domeniul financiar-bancar;

2. Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei;

3. Cunoaşterea unei alte limbi străine.

Principalele atribuții:

1. monitorizează zilnic evoluțiile pe piața valutară locală, implicit a cursului de schimb și pregătește periodic date statistice privind indicatorii aferenți pieței valutare și monetare, inclusiv pentru publicare pe web-ul extern al BNM;

2. monitorizează conformarea băncilor la cerințele regimului rezervelor obligatorii (inclusiv efectuează control din oficiu/teren pe acest segment), participă la modificarea cadrul normativ în acest sens;

3. elaborează prognoze pe termen scurt și mediu (după caz) ai următorilor indicatori: rezervele excesive ale sectorului bancar (următoarele cinci zile lucrătoare și pe perioada menținerii rezervelor obligatorii), activele oficiale de rezervă și a indicatorilor de suficiență a acestora, cheltuielilor cu dobânzile pentru rezerve obligatorii etc.

4. elaborează compartimentele, de competența direcției, la raportul asupra inflației, raportul anual al BNM și raportul asupra stabilității financiare. Compilează informația pregătită de alte unități din cadrul departamentului;

5. participă în cadrul discuțiilor privind evoluțiile pieței valutare locale și a rezervelor valutare cu misiunile Fondului Monetar Internaţional (FMI) de monitorizare a programelor economice convenite cu RM (sau eventual la etapa negocierii acestora). Prognozează și raportează lunar către FMI nivelul rezervelor internaționale nete – indicator de performanță în cadrul programului cu FMI;

6. efectuează periodic analize/studii tematice în domeniul pieței valutare și monetare; privind caracteristicile distinctive ale regimului rezervelor obligatorii în alte țări și oportunitățile de îmbunătățire a regimului rezervelor obligatorii al BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

 Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 28 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE al BNM nr. 302/2019;
 • Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3/2009;
 • Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126/1997;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu;
 • Raportul anual al BNM și cele asupra inflației, pentru familiarizarea cu ultimele evoluții;
 • Casetele tehnice ale BNM (meniul Educație financiară de pe pagina web a BNM) pe subiectele relevante activității Departamentului piețe financiare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0