BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobileObiectivele postului sunt:

Participarea în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncilor, precum și asupra respectării de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare; în special în ceea ce privește evaluarea bunurilor mobile și imobile depuse în gaj de debitorii băncilor comerciale, elaborarea propunerilor urmare a constatărilor și neajunsurilor depistate în cadrul controalelor efectuate asupra activității băncilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență suplimentară în domeniul solicitat de minim 2 ani. 

 •        Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul evaluării bunurilor mobile/imobile.
 •        Cunoștințe profesionale – un nivel înalt de cunoștințe profesionale, actualizate cu regularitate;
 •        Cunoaşterea principiilor de evaluare a bunurilor imobile și mobile;
 •        Cunoaşterea principiilor cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate, va constitui un avantaj;
 •        Cunoașterea limbii engleze, la nivel, cel puțin, intermediar (citit/scris/vorbit);
 •        Cunoștințe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Deținerea certificatului de calificare/competență în domeniul evaluării bunurilor va constitui un avantaj.

2) Competențe comportamentale:

 •        Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 •        Capacitatea de a comunica oral și în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile și recomandările;

   Principalele atribuții funcționale:

  1)     Evaluează bunurile mobile și imobile depuse în gaj de debitorii băncilor comerciale în cadrul controalelor pe teren;

  2)     Participa la efectuarea controalelor complexe şi tematice a activității băncilor legate cu supravegherea bancară.

  3)     Identifică bunurile gajate (imobile/mobile) a căror evaluare efectuată nu este obiectivă, respectiv informează despre aceasta șeful echipei de control în vederea luării măsurilor la aceasta;

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:  16 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

 •        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 •        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

BIBLIOGRAFIA

 •        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 •        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 •        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;
 •        Legea cu privire la ipotecă nr.142 din 26.06.2008;
 •        Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989 din 18.04.2002.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0