Specialist local în sisteme informaționale geospațiale în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)Consultantul va oferi Agenției Servicii Publice (ASP) care este agenția de implementare a proiectului, suport în utilizarea sistemelor GIS în evaluarea/reevaluarea masivă a bunurilor imobile în scopuri de impozitare asociate cu activitățile Proiectului de înregistrare și evaluare funciară. 

Respponsabilități:

  • Automatizarea procesului de colectare a datelor geospațiale din diferite sisteme geografice pentru terenuri agricole pe baza soft-ului QuantumGis;
  • Crearea modulului informațional de transpunere a datelor de piață în sistemul cartografic în cadrul analizei datelor statistice și modelării matematice a valorii imobiliare;
  • Întocmirea documentației tehnice de utilizare a sistemului si a aplicațiilor dezvoltate;
  • Instruirea personalului ASP implicat în evaluarea imobiliară;
  • Revizuirea și aprecierea critică a surselor de date privind piețele imobiliare locale;
  • Recomandări cu privire la modul de stabilire a unei baze durabile pe termen lung pentru colectarea trimestrială a datelor și elaborarea rapoartelor trimestriale.

Criterii de calificare: 

Experiență generală (obligatoriu):

Cunoașterea software-ului QuantumGis la nivel de programare a modelelor de operare a datelor și automatizare a proceselor;

Cunoașterea limbajului structurat de interogare a informațiilor din diferite baze de date ale sistemelor informaționale cadastrale și geodezice în format vectorial și/sau raster;

Navigarea software-ului autorizat de domeniu (MapInfo, ArcView, ArcGIS, Erdas) și a celor cu acces gratuit (QGIS, GRASS).

Cunoașterea modalităților posibile de interacțiune și complementaritate a diverselor softuri, locul diverselor software în procesul tehnologic.

Altă experiență (va constitui un avantaj):

Experiență în dezvoltarea și implementarea de programe/aplicații pentru generarea și procesarea datelor din/în sistemele informaționale geospațiale pentru diverse scopuri, inclusiv analiza pieței imobiliare (avantaj);

Cunoașterea sistemelor analoge celor planificate în practica internațională.

Abilități necesare:

Abilitatea de a naviga în surse de date raster și vectoriale, de a le importa/exporta pentru utilizare în diferite scopuri;

Abilități de programare a aplicațiilor de automatizare a proceselor în sistemul informatic geografic.

Condiții speciale:

Consultantul nu trebuie să fie angajat al ASP sau ai altei autorități publice.

Angajatorul nu va asigura specialistul angajat cu un loc de trai în zona alocată.

Procedura de selectare a Consultantului se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, (CV-urile și scrisoarea de intenție, alte documente care atestă calificarea necesară), indicând în titlul mesajului PÎEF Specialist local în sisteme informaționale geospațiale în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Expresiile de interes trebuie depuse în forma scrisă la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, nu mai târziu de 13 ianuarie 2023 ora 11:00. 

Mai multe detalii în Termenii de Referință

Articol adaugat de: Olga Chimirciuc

telegram