Embassy of Slovakia in Chisinau is looking for a position local staff employee: Specialist in Economic issues; translator; protocol/tax officerEmbassy of Slovakia in Chisinau is looking for a position local staff employee (Specialist in Economic issues; translator; protocol/tax officer) 

Job position: Local Staff of the Embassy: Specialist in Economic issues; translator; protocol and tax, customs officer;

Type of position: Full-time, Employment Contract for a determined period (one year) to be prolonged after every year starting from 1st of March 2023. Monthly salary: 1200 EUR.

Required documents: CV with photo, contact info (email; phone, domiciled address); copy of university diploma, motivation letter and possible recommendation letter from the previous or present Employer. The CV and the motivational letter are to be submitted in English to the following email address of the Embassy: emb.kisinov@mzv.sk. 

Application deadline: till Monday January 23, 2023.

The Embassy will contact only selected persons for the final interview. In case of possible phone inquiries about receiving of the application, you may contact the Embassy on the phone number +373 22 200 252 (attn. L. Ivanová).

Level of professional competences requirements:

 • At least first-level university degree in international affairs (economy, trade or management) or similar humanitarian university Master degree;
 • Previous work experience in the field of international relations/diplomatic mission is a bonus.

Specific requirements:

Driver´s license for a minimum 5 years with Category B; Clear Criminal record certificate;

Mandatory:

 • Excellent mastery of the Romanian language;
 • Professional fluency, both oral and written, in English language;
 • Good knowledge of Russian language is a bonus;
 • Ability to operate Windows applications, including word-processing, data bases, and e-mail.
 • Balanced, well–organized and well-mannered person capable of working in a small international team and with flexibility;
 • Confidentiality; reliability and loyalty.

Desirable:

 • General Knowledge of the current political and economic developments in the Republic of Moldova;
 • Previous work experience in the economic/trade fields and/or public relations;
 • Knowledge of basic protocol rules/etiquette.

Tasks and responsibilities:

 • Provide high quality short reports/analysis on the economic/foreign trade situation, and other important developments in the Republic of Moldova;
 • Provide high-quality translations from Romanian into English and vice versa;
 • Represent in a deferential, professional manner the Embassy at meetings and events where required if instructed by the Head of Mission;
 • Follow trade opportunities and public procurement announcements/tenders;
 • Protocol organization of events, meetings, or visits for the Embassy staff and official delegations from Slovakia in Moldova;
 • Assist with consular/customs/tax, protocol work and related issues; perform other duties of the Embassy’s work as instructed by the Head of Mission.

***************************************************************************************************************************************************************************************Ambasada Slovaciei la Chișinău este în căutare de angajat local (Specialist pe probleme economice/comerciale; traducător; ofițer de protocol/vamal)

Poziția: Angajat Local al Ambasadei-Specialist pe probleme economice/comerciale; traducător; ofițer de protocol/vamal

Tipul poziției: Full-time, contract de muncă pentru perioadă determinată (de 1 an), se prelungește după fiecare an începând cu 1 martie 2023. Salariu lunar: 1200 EUR.

Documente necesare: CV cu fotografie, date de contact (e-mail, telefon, adresă de domiciliu), copie a diplomei universitare, scrisoare de intenție și posibil scrisoare de recomandare de la locul de muncă anterior sau actual. CV-ul și scrisoarea de motivație trebuie să fie transmise în limba engleză la următoarea adresă de e-mail a ambasadei: emb.kisinov@mzv.sk

Data limită pentru plicare: Luni, 23 ianuarie 2023.

Ambasada va contacta doar candidații selectați pentru interviul final. În cazul unor posibile întrebări cu privire la recepționarea cererii, puteți contacta Ambasada la numărul de telefon +373 22 200 252 (în atenția Dnei L. Ivanová).

Nivelul cerințelor de competențe profesionale:

 • Cel puțin diplomă de licență în domeniul relațiilor internaționale (economie, comerț sau management) sau diplomă de master în științe umane;
 • Experiența anterioară de lucru în domeniul relațiilor internaționale/misiune diplomatică este un bonus.

Cerințe specifice:

Permis de conducere categoria B, minim 5 ani experiență; certificat de cazier judiciar curat.

Obligatoriu:

 • Stăpânirea excelentă a limbii române;
 • Cunoștințe la nivel profesional, atât oral, cât și scris, a limbii engleze;
 • Bună cunoaștere a limbii ruse este un bonus;
 • Abilitatea de a opera aplicații Windows, inclusiv procesare de text, baze de date și e-mail;
 • Persoană echilibrată, bine-organizată și manierată, capabilă să lucreze într-o echipă internațională mică;
 • Confidențialitate, încredere și loialitate.

Dezirabil:

 • Bună cunoaștere a evoluțiilor politice și economice actuale din Republica Moldova;
 • Experiență anterioară în domeniile economic/comercial și/sau relații publice;
 • Cunoaștințe de bază a regulilor de protocol/etichetă.

Sarcini și responsabilități:

 • Furnizarea de analize de înaltă calitate privind situația economică, politică și alte evoluții importante din Republica Moldova;
 • Furnizarea de traduceri de înaltă calitate din română în limba engleză și vice-versa;
 • Reprezentarea într-o manieră deferențială și profesională a Ambasadei la reuniuni și evenimente acolo unde este necesar, conform instrucțiunilor Șefului Misiunii;
 • Urmărirea oportunităților comerciale și anunțurilor privind achizițiile publice/tendere;
 • Organizarea protocolară a evenimentelor, întâlnirilor sau vizitelor pentru personalul Ambasadei și delegații oficiale din Slovacia în Moldova;
 • Asistarea pe probleme consulare/vamale, activități de protocol și probleme legate; efectuarea altor sarcini în scopul îndeplinirii activității Ambasadei, conform instrucțiunilor Șefului Misiunii.

Articol adaugat de: Slovak Embassy

telegram