BNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic, Direcția generală asistență juridicăScopul și atribuțiile postului:
Consilierul juridic aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției.

Consilierul juridic acordă consultanţa juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM, inclusiv în raport cu personalul ei.

Consilierul juridic trebuie să posede aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare, capacitatea de a respecta termene restrânse, tendința spre dezvoltarea profesională continuă.

Domeniul de activitate al Direcției generale asistență juridică: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.),  avizarea contractelor, emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: sisteme de plăți,  piețe financiare, stabilitate financiară,  supraveghere unitati de schimb valutar, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, securitatea informației și TI, educație financiară, comunicare și presă; reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

 

Cerințe minime obligatorii:

1.  Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9.

2. Experienţă profesională (vechime în muncă) dovedită de minim 2 ani în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;

3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe:

Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi foarte bune de analiză și sinteză, abilități de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize).

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor: 17 octombrie 2022.

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Recomandăm să fie consultată, înainte de concurs, bibliografia:

Bibliografie concurs consilier juridic Directia generala asistenta juridica:

1.            Constituția Republicii Moldova;

2.            Codul administrativ al Republicii Moldova;

3.            Cod civil, Cartea I, II şi III

4.            Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

5.           Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara

6.            Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la informaţie

7.            Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

8.            Legea nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară;

9.            Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

10.            Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor  in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor

11.            Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0


telegram