Expert evaluare și elaborare plan de sustenabilitateCONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

În cadrul proiectului a fost co-creat Modelul de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice și testat în 12 comunități țintă din regiunile Ungheni și Cahul. 

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului constă în selectarea unui expert/unei experte, grup de experți sau companie pentru realizarea evaluării și elaborarea unui plan de sustenabilitate a Modelului de incluziune socio-economică dezvoltat și testat de Asociația Obștească „FĂCLIA” în raioanele Cahul și Ungheni. 

Termenii de referință pot fi accesați aici

TERMEN ȘI MOD DE PREZENTARE A OFERTEI

  1. Oferta tehnică: CV-ul aplicantului/aplicantei, cu accent pe experiențe relevante și scurtă metodologie de realizare a sarcinii.
  2. Oferta financiară conform modelului din Anexa 1


Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată până la data de 30 septembrie 2022, prin e-mail la adresa faclia.ungheni@gmail.com 


telegram