Y-PEER Moldova angajează traineriAsociația Obștească Rețeaua de Tineri Educatori de la EGAL LA EGAL, Y-PEER Moldova implementează proiectul ”Educație pentru cetățenie globală” în parteneriat cu APSCF, în cadrul programului de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

În perioada 23-25 septembrie și 14-16 octombrie, Y-PEER Moldova va organiza 2 instruiri pentru 60 de persoane, 20 de profesori și 40 de tineri. Temele instruirilor vor fi:

 • ToT (training of trainers) - Cetățenia globală și rolul valorilor în procesul de luare a deciziilor în situație de criză
 • Training - dezvoltarea planurilor de advocacy și soluționarea problemelor comunitare

Y-PEER Moldova va selecta 3 experți/ traineri, care să fie responsabili de elaborarea și predarea unui program de instruire pentru 60 de persoane, 20 de profesori și 40 de tineri, care vor deveni lideri comunitari și vor integra refugiații din comunitatea lor. 

Responsabilitățile trainerilor:

 • să pregătească agenda de lucru pentru instruiri;
 • să elaboreze materiale de suport pentru participanți;
 • să faciliteze sesiunile din cadrul instruirii;
 • să fie prezent/prezentă pe parcursul întregii instruiri, inclusiv la programul social și interacțiunea non-formal cu participanții;
 • să asigure atmosferă de lucru prietenoasă și să motiveze tinerii pentru a continua lucru la nivel local;
 • să fie flexibil și să adapteze agenda de lucru conform necesităților de lucru a participanților;
 • să facă un raport de activitate la final.

Modalitatea de contractare:

Persoanele selectate va fi contractate în baza unui Contract de Prestări Servicii pentru efectuarea a 2 instruiri cu o durată de 3 zile, în educație pentru cetățenie globală, leadership comunitar și reziliența la situații de criză. 

Calificarea trainerilor:

 • Studii superioare complete
 • Abilități de predare și moderare a cursurilor de instruire/a atelierelor de lucru;
 • Cunoștințe și experiență demonstrată în domeniul de predare online și față-n-față;
 • Experiență în elaborarea și livrarea programelor de instruire pe subiecte de educație pentru cetățenia globală și leadership comunitar;
 • Abilitatea de a înțelege și vorbi fluent limbile română și rusă;

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente:

 • CV-ul actualizat care va include referințe clare la experiența și abilitățile candidatului, relevante pentru concurs;
 • Oferta tehnică, care va include o descriere succintă de o pagină a conceptului general propus.
 • Oferta financiară va indica prețul total brut în MDL (pentru persoane fizice pentru serviciile specificate mai sus).

Dosarul de aplicare urmează a fi completat în limba română și trimie pe emailul reteauaypeer@gmail.com până la data de 21.09.2022

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Vor fi analizate dosarele de aplicare sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus. Evaluarea se va efectua de către echipa de proiect, Y-PEER Moldova. 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21.09.2022.

Persoana de contact: Galina Manole, Coordonator de proiect

reteauaypeer@gmail.com, tel: +373 69271189 

* Doar ofertanții selectați vor fi contactați.

Articol adaugat de: Galina Manole